Latgales plānošanas reģions saņēmis Valsts kontroles atzinības rakstu

Pietdien, 24.augustā, atzīmējot Valsts kontroles dibināšanas 95. gadadienu, Valsts kontrole Rīgā organizēja starptautisku konferenci, kuras laikā Valsts kontrole saviem sadarbības partneriem pasniedza Atzinības rakstus.

Par mērķtiecīgu, atbildīgu un profesionālu sadarbību ar Valsts kontroli Atzinības rakstu saņēma arī  Latgales plānošanas reģiona administrācija.

Jau jūlijā LPR saņēma Valsts kontroles vēstuli, kurā Valsts kontroliere Elita Krūmiņa rakstīja: “Novērtējot mūsu institūciju sadarbību, esmu pagodināta Jums paziņot, ka Latgales plānošanas reģiona administrācijai ir piešķirts Valsts kontroles Atzinības raksts. 

Valsts kontroles un Latgales plānošanas reģiona administrācijas un reģionā ietilpstošo pašvaldību sadarbība, kas ir balstīta uz kopīgu izpratni par nepieciešamību pastāvīgi stiprināt labu publiskā sektora pārvaldību un veicināt sabiedrības labklājību un iedzīvotāju uzticību valsts pārvaldei, jau ilgākā laikā posmā ir bijusi auglīga gan Valsts kontroles veikto revīziju ietvaros, gan revīziju rezultātā iegūto zināšanu tālākā nodošanā, gan arī attīstot pašvaldību revīziju darbu starptautiski.

Atzinības raksts Latgales plānošanas reģiona administrācijai ir piešķirts par mērķtiecīgu, atbildīgu un profesionālu sadarbību ar Valsts kontroli pašvaldību administratīvo resursu revīzijas ietvaros un par aktīvu Valsts kontroles revīziju rezultātu popularizēšanu pašvaldībās.

“Mēs būsim lieli tik, cik mūsu griba,” – ir ceļa vārdi lielākajam notikumam mūslaiku Latvijas vēsturē – Latvijas valsts simtgadei. Šī Raiņa atziņa, kas pauž mūsu valstsgribu, ticību saviem spēkiem un vēlmi būt brīviem, ļoti tieši raksturo arī vienu no Satversmē nostiprinātajiem valstiskuma un demokrātijas balstiem – Latvijas Republikas Valsts kontroli.

Latgales plānošanas reģiona administrācija sveic Valsts kontroli 95.gadu jubilejā un pateicas par  līdzšinējo veiksmīgo starpinstitucionālo sadarbību un preventīvo darbu ar Latgales reģiona pašvaldībām! Esam lepni par savu un Latgales pašvaldību darbu!