Latgales plānošanas reģions rīko semināru par datu aizsardzības regulas prasībām

Latgales plānošanas reģions (LPR) sadarbībā ar Datu valsts inspekciju šodien Lūznavā rīko semināru par datu aizsardzības regulas prasībām. Ņemot vērā lielo ieinteresētību, LPR no plkst.: 13:00 savā Facebook lapā piedāvā semināram sekot līdzi tiešsaistē!!

Latgales plānošanas reģions sadarbībā www.lpr.gov.lvar Datu valsts inspekciju lai radītu plašāku izparatni par  datu aizsardzības regulas* prasībām, kuras ieviešana ir radījusi daudz neskaidrībuaicina, š.g. 25.jūlijā aicina pašvaldību, pašvaldību iestāžu un kapitālsabiedrību pārstāvjus piedalīties informatīvajā seminārā par datu apstrādes jautājumiem. 

Semināra norises laiks un vieta:  25.jūlijs, no plkst. 13:00 līdz 16:00, Lūznavas muižā (Pils iela 8, Lūznava, Rēzeknes novads).

Seminārā tiks sniegta informācija par:

  • Datu apstrādes principi un datu subjektu tiesības
  • Pārskatatbildības rīki un apstrādes
  • Tipiskākie pārkāpumi un sankcijas
  • Citas aktualitātes datu apstrādes jomā

Semināru vadīs Datu valsts inspekcijas pārstāvji – Eiropas Savienības un starptautiskās sadarbības nodaļas juriskonsulte Liene Labsvīra un Personas datu apstrādes uzraudzības nodaļas juriskonsulte Marina Skutele.

Savu dalību seminārā lūdzam pieteikt, sūtot e-pasta pieteikumu (vārds, uzvārds, iestāde) uz e-pasta adresi: inta.murane@lpr.gov.lv.

*- Sākot ar 2018.gada 25.maiju tika uzsākta Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (turpmāk – Regula) piemērošana.