Latgales plānošanas reģiona Latgales uzņēmējdarbības centrs aicina reģiona uzņēmumus uz semināru „Nodokļu aktualitātes mazajiem uzņēmumiem un saimnieciskās darbības veicējiem”

Latgales plānošanas reģiona Latgales uzņēmējdarbības centrs aicina reģiona uzņēmumus uz bezmaksas informatīvo semināru –

„Nodokļu aktualitātes mazajiem uzņēmumiem un saimnieciskās darbības veicējiem”

24.jūlijā – Daugavpilī, Dobeles iela 30, Daugavpils novada Kultūras centrs “Vārpa”

25.jūlijā – Rēzeknē, Krasta 31, “Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs “Zeimuļs”” 1.st. zāle

Semināra darba kārtība:

10.00 1.daļa Uzņēmuma izdevumu uzskaite pēc jaunā UIN likuma

1.1. Ar saimniecisko darbību nesaistītie izdevumi – UIN likuma 8.pants (“sliktie”debitoru parādi, darījumi ar saistītām personām, nesaistītie izdevumi)

1.2. Jaunās normas uzņēmuma pamatlīdzekļu (PL) uzskaitē:

1.2.1. ar saimniecisko darbību saistītie PL, to nolietojums

1.2.2. ar saimniecisko darbību nesaistītie PL, to nolietojums

12.00 – 12.10 Pauze

12.10 – semināra turpinājums

1.3. darbinieku saliedēšanas un motivēšanas pasākumu izdevumi, to uzskaites prasības

1.4.  reprezentācijas izdevumi – uzskaite pēc UIN un PVn likuma normām

1.5. ziedojumi, iespējas izmantot nodokļu atlaides ziedojumiem

14.10 – 14.40 Pauze

14.4016.00 2.daļa Darba attiecības un nodokļi no darba samaksas

2.1. Darba līgumos iekļaujamā informācija, pieļautās kļūdas

2.2. Darba samaksa, tās noteikšana un aprēķināšana – darba samaksas aprēķins, nodokļu aprēķins, ņemot vērā jaunās likumdošanas normas, skaidrojumi, piemēri.

2.3. Attaisnotie izdevumi – aktualitātes

2.4. Atvieglojumi – aktualitātes

2.5. Prognozētais neapliekamais minimums – jaunās likumdošanas normas, to ietekme uz nodokļu aprēķinu, iespējamās sekas.

2.6. Diferencētais Iedzīvotāju ienākuma nodoklis

2.7. Sociālās iemaksas – aktuālās normas nodokļa aprēķinam.

2.8. Dažādi līgumi ar fiziskām personām un nodokļu piemērošana:

2.8.1. Autoratlīdzības līgumi

2.8.2. Uzņēmuma līgumi

2.8.3. Pakalpojuma līgumi

Semināru vada – Inga Pumpure, semināru, kursu autore un lektore, ISO sertificēto grāmatvežu asociācijas goda biedrs – eksperts. Finanšu vadības maģistrs. Finanšu konsultante grāmatvedības un nodokļu jomā, praktizējoša grāmatvede vairākos dažādu nozaru uzņēmumos. Grāmatvedības pasniedzēja augstskolās. Grāmatvedības kvalifikācijas celšanas kursu lektore komercfirmās. (VID) darbinieku apmācību vadītāja.

Iepriekšēja reģistrācija obligāta. Vietu skaits ierobežots.

Reģistrācijas saites:

Daugavpils semināram

Rēzeknes semināram