Latgales plānošanas reģiona attīstības padome tikās ar Izglītības un zinātnes ministru un CFLA direktoru

Trešdien, 2018.gada 1.augustā, Latgales plānošanas reģiona attīstības padomes locekļi tikās ar Izglītības un zinātnes ministru Kārli Šadurski, lai diskutētu par skolēnu skaitu izglītības iestādēs un skolu kvalitātes kritērijiem un izglītības reformas virzību un Centrālās finanšu un līgumu aģentūras (CFLA) pārstāvjiem, lai diskutētu par Eiropas Savienības fondu projektu virzību un finanšu disciplīnas jautājumiem.

Mēs, Latgales plānošanas reģiona admionistrācija, esam priecīgi, ka CFLA ir augstu novērtējusi Latgales pašvaldību darbu.

CFLA direktors Mārtiņš Brencis izteica pateicību Ludzas novada pašvaldībai par veiksmīgu sadarbību ES fondu projekta īstenošanā, par mērķtiecīgu projekta virzību un rezultātu sasniegšanu projektā ”Ludzas vispārējās izglītības iestāžu mācību vides modernizācija’‘, kā arī pateicās Baltinavas novada domei par sadarbību, atsaucību, kā arī profesionālu un kvalitatīvu ES fondu projekta vadības organizāciju, projekts ”Dzīvo aktīvs Baltinavā”.

Savukārt Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētājs Aleksandrs Bartaševičs, Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods un LPR administrācijas vadītāja Iveta Maļina-Tabūne pateicās CFLA un Latgales reģionālajai filiālei par sekmīgo sadarbību, atbalstu reģiona projektu ieviešanā.