Latgales pašvaldību sociālās jomas speciālisti paplašinās redzesloku Siguldā un Rīgā

Lai paplašinātu Latgales pašvaldību speciālistu redzesloku par sociālo pakalpojumu klāsta dažādību un iespējām, Latgales plānošanas reģiona (LPR) administrācija š.g. 28.-29.novembrī DI projekta ietvaros* esošajiem un potenciāliem sociālo pakalpojumu sniedzējiem Latgales reģionā, pašvaldību un nevalstisko organizāciju pārstāvjiem rīko  pieredzes apmaiņas braucienu uz dažādām sociālo pakalpojumu sniegšanas vietām Rīgas pilsētā un Siguldas novadā. Pieredzes apmaiņas brauciena laikā dalībniekiem no Daugavpils, Rēzeknes pilsētām un Balvu, ViļānuKārsavas, Viļakas, Daugavpils, Ludzas, Rugāju IlūkstesKrāslavas un Riebiņu novadiem būs iespēja apskatīt Rīgas plānošanas reģiona labākos sociālo pakalpojuma sniedzējus savā jomā.

Šī būs vērtīga informācija un pozitīva pieredze turpmākajai darbībai, lai pašvaldībās paplašinātu un pilnveidotu sociālo pakalpojumu klāstu Latgales reģionā.

*-Pieredzes apmaiņas brauciens notiek projekta “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā”(Nr.9.2.2.1./15/I/005) ietvaros.

Informācija interesentiem: Oskars Zuģickis, LPR sabiedrisko attiecību speciālists, tālr.: 26565858.