Latgales pašvaldību pārstāvji devās pieredzes apmaiņā uz Lietuvu

2018. gada 29. un 30. maijā Latgales pašvaldību pārstāvji  projekta LLI-59 “Open Leadership” ietvaros apmeklēja Utenas un Anīkšču pašvaldību kultūras iestādes un radošo industriju inkubatorus.

Pieredzes apmaiņas brauciena mērķis bija sekmēt sadarbību starp Latgales un Lietuvas Utenas apriņķa pašvaldībām kultūras jomā. Braucienā piedalījās dalībnieki no Balvu, Krāslavas, Līvānu, Riebiņu, Viļānu, Zilupes novada pašvaldībām, Rēzeknes pilsētas pašvaldības un Latgales plānošanas reģiona.

Dalībniekus laipni uzņēma Utenas rajona pašvaldības administrācijas direktora vietniece Zita Ringelevičiene, Stratēģiskās plānošanas un investīciju nodaļas speciāliste Jūrate Brasiūniene un Kultūras nodaļas vadītāja Jūrate Misiūniene, kas iepazīstināja ar Utenas rajonā plānotajiem projektiem un kultūras pasākumiem. Ar jaunākajām ekspozīcijām un izstādēm dalībnieki iepazinās Utenas mākslas muzejā un Brīvības cīņu muzejā. Tāpat dalībnieki apmeklēja Utenas bibliotēku un iespaidīgo radošo industriju centru “Taurapilis”, kurā bija iespēja iepazīties ar centra rezidentiem un redzēt daudzveidīgo telpu un tehnoloģiju pielietojumu radošajās industrijās, savukārt netālu no Utenas esošajā pilsētā Leliūnai entuziastiskā un enerģiskā keramiķa Vitauta Valiušis mākslas centrā un keramikas muzejā dalībnieki tika aicināti pie podnieka virpas.

Kultūras programma turpinājās Anīkščos, kur ar pilsētas tūrisma attīstības veiksmes stāstu un svarīgākajiem objektiem iepazīstināja Tūrisma un kultūras projektu vadītāja Audrone Pajarskiene. Dalībnieki apmeklēja Sv. Apustuļa evaņģēlista Mateja baznīcu, Eņģeļu muzeju un dzejnieka un bīskapa Antana Baranauska klētiņu, kā arī Anīkšču bibliotēku un Anīkšču kultūras centru. Tam sekoja vēl viena radošā inkubatora apmeklējums, kurā dalībnieki redzēja, kā strādā vietējie apģērbu, rotaslietu un kosmētikas ražotāji, kas par savas radošās darbības vietu ir izvēlējušies Anīkšču mākslas inkubatoru.

Kā atzina dalībnieki, brauciena laikā apmeklētās iestādes un organizācijas un tajās sastaptie kultūras jomas speciālisti iedvesmoja un rosināja idejas ikdienas darbam savā pašvaldībā. Dalībnieki uzsvēra, ka kaimiņvalsts pašvaldību labās prakses piemēri kultūras un radošo industriju jomā atspoguļo katras pilsētas kā vienotas komandas darbu, kas rada stimulu uzdrīkstēties un rīkoties.

Projekta “Open Leadership” ietvaros pašvaldības tiek aicinātas piedalīties pieredzes apmaiņas pasākumos ar Kurzemes un Zemgales plānošanas reģioniem un to pašvaldību pārstāvjiem, kas norisināsies 2018. gada 12. – 13. jūnijā un 19. – 20. jūnijā. Sekojiet līdzi informācijai par projekta aktualitātēm Latgales plānošanas reģiona mājas lapā.

 

Pieredzes apmaiņas pasākums tika īstenots projekta LLI-59 “Praktisko apmācību un pasākumu cikls sadarbības veicināšanai starp iestādēm un darbinieku kapacitātes celšanai (Open Leadership)” ietvaros. Šo projektu finansē Eiropas Savienība. Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Latgales plānošanas reģions, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.