Latgales LPR speciālisti piedalās Latgales reģiona klātienes DI informatīvā pasākumā

Otrdien, 13. novembrī Latgales plānošanas reģiona DI projekta speciālisti piedalījās LR Labklājības ministrijas komunikācijas kampaņas par cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem (deinstitucionalizācijas atbalstam) “Cilvēks, nevis diagnoze” Latgales reģiona klātienes informatīvajā pasākumā, kas notika Daugavpilī, Daugavpils kultūras centrā “Vārpa”. 

Pasākuma mērķis bija informēt par Latgales reģiona DI (deinstitucionalizācijas*) plānu un nodrošināt ekspertu diskusiju par reģiona iedzīvotāju izpratni par cilvēkiem ar GRT (garīga rakstura traucējumi). Uzklausīt ekspertu ierosinājumus cilvēku ar GRT integrēšanai sabiedrībā, ņemot vēra konkrētā reģiona iedzīvotāju viedokļus, izplatītākos stereotipus un mītus, kontekstā ar reģiona specifiku. 

Pasākuma laikā par Latgales reģiona DI plānu stāstīja reģiona DI plāna izstrādātājs, Sociālo jautājumu eksperts deinstitucionalizācijas plāna ieviešanas jomā Latgales plānošanas reģionā Viesturs Kleinbergs. Par esošo situāciju reģionā – cilvēku ar GRT integrēšanas iespējas kontekstā ar sabiedrības izpratni informēja LR Labklājības ministrijas Sociālo pakalpojumu departamenta vecākā eksperte Kristīne Lasmane un Daugavpils novada sociālā dienesta vadītāja Anna Jegorova u.c. nozares speciālisti.

Pasākumu vadīja moderators Haralds Burkovskis.

Zemāk norādītajā saitē ir pieejami kampaņas informatīvie materiāli: cilveksnevisdiagnoze.lv/aktualitates/

 * Kas ir deinstitucionalizācija?

Deinstitucionalizācijas (DI) process paredz cilvēku ar garīga rakstura traucējumiem iekļaušanu sabiedrībā un iesaisti darba tirgū, tādējādi veicinot viņu neatkarību un patstāvību. Tostarp tiek radīts plašs pakalpojumu klāsts, lai arī bērni, kas dzīvo sociālās aprūpes centros, varētu augt ģimeniskā vidē un bērni ar funkcionāliem traucējumiem varētu saņemt sociālo aprūpi un rehabilitāciju savā pašvaldībā.

O.Zuģickis, LPR DI projekta sabiedrisko attiecību speciālists