Latgales dejotāji pēc deju skatēm pārspēj Rīgu

No 2. marta līdz 4. martam Latgalē aizvadītas Ludzas, Rēzeknes, Krāslavas, Daugavpils un Preiļu deju apriņķu XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku deju lieluzveduma “Māras zeme” repertuāra apguves skates, kurās tika noteikts koprepertuāra apguves līmenis.

Svētku gatavošanās procesā skates ir tikai viens no daudzajiem posmiem, kur katram kolektīvam ļauj parādīt labāko sniegumu. Latvijas Nacionālais kultūras centrs, kas rīko skates, aicina dejotājus un kolektīvu vadītājus uztvert skates kā svētkus un dejot ne sacensības un punktu dēļ, bet kā devumu ceļā uz Latvijas valsts simtgades Deju svētkiem. Skašu laikā kompetentā žūrija vērtēja dejas māksliniecisko izpildījumu un rakstura atklāsmi, dejas horeogrāfiskā teksta precizitāti, izpildījuma muzikalitāti, tautas tērpa valkāšanas kultūru un pareizību, kā arī deju kolektīva skatuves kultūru un kopiespaidu.

Skatēm Latvijā pieteicies pārsteidzošs dalībnieku skaits – 760 deju kolektīvi. Pagājušās nedēļas nogalē Latgales reģionā piecās skatēs piedalījās vairāk kā pusotrs tūkstotis dalībnieku no 15 Latgales pašvaldību 94 dažādiem deju kolektīviem.

Latgalē vislielākais dejotgribētāju skaits dziesmu un deju svētkos ir Rēzeknes apkaimē, kur kompetentās žūrijas vērtējumam savu dejotprasmi sniedza 22 deju kolektīvi, tiem seko Daugavpils un Preiļu apkaimes ar 20 kolektīviem, Ludzas ar 18 un Krāslavas ar 14 deju kolektīviem.

Pagaidām Latgalē kopvērtējumā pa grupām visaugstāko žūrijas vērtējumu saņēmuši Preiļu apkaimes deju kolektīvi, kuri kopvērtējumā no minētajiem 20 kolektīviem augstāko pakāpi saņēma 9, taču atzinīgi novērtēti arī Rēzeknes un Daugavpils puses dejotāji. Jāpiebilst, ka Balvu apkaimes deju kolektīvu skate notiks 7. aprīlī, tie vienmēr izcēlušies ar augstu dejas prasmi.

Starp bērnu deju kolektīviem vislielāko punktu skaitu un īpašas žūrijas locekļa Agra Daņiļeviča uzslavas ieguvusi Preiļu pilsētas 1.pamatskolas deju kopa “Gaida” (vadītāja Gaida Ivanova) ar 48,7 punktiem, kas ir par 1,7 punktiem vairāk kā pēnā gada priekšskašu rezultāts.

A grupā Latgales reģionā ir divi deju kolektīvi, kas Daugavpils deju skatē uzrādīja atzinīgus rezultātus. Pirmo reizi savā ilgajā pastāvēšanas vēsturē iegūstot 60 punktus un augstāko pakāpi sasniedza Daugavpils pilsētas Latviešu kultūras centra deju ansamblis “Laismeņa” (vad. Diāna Soldāne). Daugavpils novada kultūras centra “Vārpa” Tautas deju ansamblis “Līksme” (vad. Aija Daugele) ieguva 59,5 punktus.

 Augstāko pakāpes vērtējumu un sniegumu, kā arī skatītāju ovācijas B grupā no 13 reģiona šīs grupas kolektīviem ieguvuši pieci: Viļānu novada Viļānu kultūras nama jauniešu deju kopa ”Austra” (vad. Lūcija Kukaine) (58,1 p.), Rēzeknes pilsētas pašvaldības aģentūras “Rēzeknes kultūras un tūrisma centrs” jauniešu deju kopa “Dziga” (vad. Inga Drele) (56,8 p.). Teju neatšķiramu sniegumu ierindas skatītāju acij piedāvāja Līvānu un Preiļu novadu jaunieši. Līvānu novada kultūras centra Tautas deju ansamblis “Silava” (vad. Andrejs Usārs) ieguva 56,4 p., kam seko divi Preiļu novada Jāņa Eglīša Valsts ģimnāzijas un Preiļu novada kultūras centra jauniešu deju kolektīvi “Dancari” (56,3 p.)  (vad.Ilze Broka) un “Gaida” (vad. Gaida Ivanova) ar iegūtajiem 56 punktiem.

Jauniešu – C grupā 27 kolektīvu starpā viskvalitatīvāko sniegumu žūrijai sniedza Andreja Usāra vadītais Līvānu novada Līvānu 1.vidusskolas jauniešu deju kolektīvs “Silaviņa” (45,8 p.) un Arinas Papovas vadītais Daugavpils pilsētas Krievu kultūras centra jauniešu deju kolektīvs “Uzori” (45,1p.).

D grupas labākais kolektīvs ir no Daugavpils pilsētas, kur Lilijas Graudiņas vadībā esošais Daugavpils pilsētas Latviešu kultūras centra vidējās paaudzes deju kolektīva “Saime” ieguva 56,7 punktus. Andreja Usāra vadītais Līvānu novada kultūras centra vidējās paaudzes deju kolektīvs “Daugavieši” ieguva par vienu punktu mazāk.

Pēc skates rezultātiem īpašu pārsteigumu Latgalei un žūrijas komisijai kopumā sagādājis pagājuša gada Latgales reģiona labākais E grupas kolektīvs “Amizieris” no Riebiņu novada Galēnu pagasta, kur dejotprasmi māca Ilze un Andris Kudiņi. Iegūtot 46,8 punktus “Amizieris” ir apsteidzis visus Latgales un arī Rīgas šīs grupas deju kolektīvus. Rīdzinieku labākā kolektīva sniegumu (46 p.) izdevies atkārtot galēniešu kaimiņiem, Riebiņu novada Stabulnieku pagasta kultūras nama vidējās paaudzes deju kolektīvam “Stabulnieki” (vad. Natālija Balode). Trešo labāko šīs grupas sniegumu šinīs brīvdienās sasniedza (45,6 p.) Anitas Meikšānes vadītais Ilūkstes novada Dvietes pagasta kultūras nama vidējās paaudzes deju kolektīvs “Dviete”, kurš arī ieguva augstāko pakāpi.

Senioru deju kopu – F grupā visaugstāko punktu skaitu – 45,6  un augstāko pakāpi ieguvusi Ilmāra Dreļa vadītā Viļānu novada kultūras nama senioru deju kopa “Kūmys”.  

 XXVI Vispārējie latviešu Dziesmu un XVI Deju svētki notiks Rīgā no 2018. gada 30. jūnija līdz 8. jūlijam. Kārtējie Dziesmu un deju svētki norisināsies Latvijas valsts simtgades svinību zīmē.

Informāciju sagatavoja:
Latgales plānošanas reģiona sabiedrisko attiecību speciālists

Oskars Zuģickis