Latgales pārstāvniecībā Rīgā tiekas ministriju pārstāvji

Latgales plānošanas reģions tikās ar Satiksmes ministrijas un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārstāvjiem un ekspertiem, lai  uzsāktu diskusijas par  nākamā plānošanas perioda (pēc 2020.gada) transporta politikas plānošanas dokumentu izstrādes principiem.

Sanāksmes laikā tika izskatīti galvenie jautājumi, kādi būtu jāņem vērā, izstrādājot  Transporta attīstības pamatnostādnes nākamajam plānošanas periodam. Latgales plānošanas reģions akcentēja tās reģionālās komponentes, kuras ir svarīgas sabalansētai reģionālajai attīstībai satiksmes ministrijas pārziņā esošajās jomās. Latgales plānošanas reģionu sanāksmē pārstāvēja Attīstības padomes priekšsēdētāja vietnieks Sergejs Maksimovs un administrācijas vadītāja Iveta Maļina-Tabūne.