Latgalē ir noslēdzies “Atgriešanās grants” remigrantiem

2018. gada 2. oktobrī noslēdzās remigrācijas atbalsta pasākuma uzņēmējdarbības projektu konkurss Latgalē. Kopumā par “atgriešanās grantu” interesi izrādīja 37 remigranti, no tiem trīs iesniedza projektu pieteikumus uz maksimālo atbalsta summu 9000 EUR. “Atgriešanās granta” komisija, veicot izvērtēšanas darbu, konstatēja, ka visi trīs pretendenti neatbilst konkursa noteikumiem, jo nav uzskatāmi par remigrantu konkrētā projekta ietvaros.

Pēc ministru Kabineta noteikumiem nr.496 ,,Remigrācijas atbalsta pasākuma īstenošanas, novērtēšanas un finansēšanas kārtība” ir noteikts, ka remigrants ir “persona, kura ir atgriezusies vai pārcēlusies vai plāno atgriezties vai pārcelties no mītnes valsts uz pastāvīgu dzīvi Latvijā pēc ilgstošas prombūtnes”,  un “par ilgstošu prombūtni uzskatāma prombūtne, kas ir ilgāka par trim gadiem kopš ārvalsts adreses norādīšanas Iedzīvotāju reģistrā.”

Diemžēl arī pārējiem interesentiem galvenais šķērslis dalībai konkursā bija ārvalstu adreses nenorādīšana Iedzīvotāju reģistrā, projekta izstrādes laiks un nepieciešamais 50% līdzieguldījuma apmērs.

Kā norāda Latgales plānošanas reģiona remigrācijas koordinatore Astrīda Leščinska, liela daļa remigrantu izrāda interesi par uzņēmējdarbības uzsākšanu Latgalē.  Remigranti savas biznesa idejas ir izlolojuši ārzemēs, un tagad tās vēlas īstenot dzimtajā pašvaldībā.

Informāciju sagatavoja: Astrīda Leščinska Latgales plānošanas reģiona remigrācijas koordinatore tālr.+37129122163, 65423801, e-pasts: astrida.lescinska@lpr.gov.lv.