Lai veicinātu reemigrācijas procesu Līvānos ir jārisina aizbraukšanas cēloņi

  14. maijā Latgales plānošanas reģiona Uzņēmējdarbības centra vadītājs Andris Kucins un reemigrācijas koordinatore Astrīda Leščinska tikās ar Līvānu novada domes vadību un pašvaldības darbiniekiem, lai diskutētu par reemigrācijas iespējām Līvānu novada pašvaldībā.

“Līvānu novads atrodas ģeogrāfiski izdevīgā vietā, šo prioritāti var izmantot ne tikai iekšējie reemigranti, bet arī tie, kas aizbraukuši meklēt labāku dzīvi ārpus Latvijas” – tā par reemigrantu iespējām Līvānu novadā saka tā priekšsēdētājs Andris Vaivods.

Pēdējo gadu laikā Līvānu novadā strauji ir attīstījusies ražotnes nozare, uzņēmēji nodrošina darba vietas ne tikai līvāniešiem, bet arī piesaista darbiniekus no citiem novadiem: Rēzeknes, Daugavpils. Kā norāda pašvaldības vadītājs, sakārtotā infrastruktūra, piesaista iedzīvotājus iegādāties mājokli tieši Līvānu novadā.

Pašvaldībā ir pieejamas vietas pirmskolas izglītības iestādēs. Lauku bērniem tiek nodrošināts bezmaksas sabiedriskais transports nokļūšanai uz skolu. Turklāt izglītības iespējas ir ne tikai bērniem, bet arī pieaugušajiem.

Līvānu novada vakara (maiņu) vidusskolā ir iespēja neklātienē/ attālināti apgūt vispārējo pamatizglītības un vidējo izglītību ikvienam, neatkarīgi no vecuma, izglītības zināšanu līmeņa, nodarbošanās un dzīves vietas. Kā norādīja Līvānu novada domes Izglītības pārvaldes vadītāja Ilga Peiseniece, reemigranti šo iespēju aktīvi izmanto, lai iegūtu vidējo izglītību.

Rēzeknes tehnoloģiju akadēmijas Līvānu filiālē ir iespēja apgūt studiju programmas mašīnbūvē, programmēšanā un datortīklu administrēšanā, kā arī būvniecībā.

Līvānu novada dome kopā ar vietējiem uzņēmējiem piešķir stipendijas Līvānu novada jauniešu studijām augstskolās konkursa kārtībā. Tāpat tiek atbalstīta pedagogu kvalifikācijas celšana.

Aktīvi darbojas Līvānu uzņēmējdarbības atbalsta centrs: esošajiem un jaunajiem uzņēmējiem ir pieejama biroja telpu un aprīkojuma noma, konsultācijas par uzņēmējdarbības uzsākšanu un attīstību. Lai veicinātu uzņēmējdarbības attīstību Līvānu novadā, šogad pašvaldība uzsākusi jaunu iniciatīvu – līdz 30. jūnijam Līvānu novada uzņēmējiem ir iespēja iesniegt projektu pieteikumus konkursam „Līvānu novads VAR!” un saņemt pašvaldības līdzfinansējumu līdz 2000 eiro apmērā biznesam nepieciešamo iekārtu, aprīkojuma un inventāra iegādei.

Pašvaldība rūpējas par iedzīvotāju labsajūtu: ir uzbūvēts peldbaseins, kura atklāšana notiks šī gada oktobrī, labiekārtoti māju pagalmi, aprīkoti sporta un rotaļu laukumi.

Līvānu novada domes speciālisti uzsver, lai reemigrācijas process noritētu veiksmīgi, sākotnēji ir jārisina tautiešu aizbraukšanas cēloņi: nodokļu politika un zemais atalgojums Latvijā.