Labklājības ministrija aicina apmeklēt Latgales reģiona klātienes DI informatīvo pasākumu

Latvijas Republikas Labklājības ministrijas komunikācijas kampaņas par cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem (deinstitucionalizācijas atbalstam) “Cilvēks, nevis diagnoze” ietvaros aicina apmeklēt Latgales reģiona klātienes informatīvo pasākumu, kas notiks Daugavpilī, otrdien, 13. novembrī, plkst. 11:00, Daugavpils kultūras centrā “Vārpa”, Dobeles ielā 30.

Pasākuma mērķis ir informēt par Latgales reģiona DI (deinstitucionalizācijas*) plānu un nodrošināt ekspertu diskusiju par reģiona iedzīvotāju izpratni par cilvēkiem ar GRT (garīga rakstura traucējumi). Uzklausīt ekspertu ierosinājumus cilvēku ar GRT integrēšanai sabiedrībā, ņemot vēra konkrētā reģiona iedzīvotāju viedokļus, izplatītākos stereotipus un mītus, kontekstā ar reģiona specifiku. 

Pasākuma programma:

  • Ko sevī ietver Latgales reģiona DI plāns
  • Esošā situācija reģionā – cilvēku ar GRT integrēšanas iespējas kontekstā ar sabiedrības izpratni
  • Iespējamais rīcības plāns (iespējamie risinājumi)
  • Auditorijas jautājumi ekspertiem

Pasākumā piedalīsies:

  • LR Labklājības ministriju pārstāvēs Sociālo pakalpojumu departamenta vecākā eksperte Kristīne Lasmane
  • Reģiona DI plāna izstrādātāju pārstāvēs Sociālo jautājumu eksperts deinstitucionalizācijas plāna ieviešanas jomā Latgales plānošanas reģionā Viesturs Kleinbergs
  • Reģiona pašvaldības atbildīgās personas DI projekta ieviešanā pārstāvēs Daugavpils novada sociālā dienesta vadītāja Anna Jegorova
  • Reģiona speciālistus, kas ikdienā strādā ar DI mērķa grupām, pārstāvēs VSAC “Latgale” filiāles “Kalupe” vadītāja Karīna Juhņeviča
  • Reģiona cilvēku ar GRT intereses pārstāvošās organizācijas biedrības, NVO pārstāvēs Ilūkstes un Daugavpils novadu invalīdu biedrības „Ildra” valdes locekle Ligita Liepiņa

Pasākumu vadīs moderators Haralds Burkovskis

Uz diskusiju tiek aicinātas personas, kas Latgales reģionā atbild par sociālo un vispārējo pakalpojumu attīstības virzību, t.sk. DI projekta ieviešanu, speciālisti, kas ikdienā strādā ar DI mērķa grupām, GRT intereses pārstāvošās organizācijas, biedrības, NVO un mediji.

Tā kā vietu skaits ir ierobežots, lūgums līdz 11.11.2018. pieteikties dalībai pasākumā, rakstot e-pastā: zane.savica@porternovelli.lv vai pa tālruni 29785691.

Lūgums ierasties savlaicīgi – pirms pasākuma sākuma.

 

* Kas ir deinstitucionalizācija?

Deinstitucionalizācijas (DI) process paredz cilvēku ar garīga rakstura traucējumiem iekļaušanu sabiedrībā un iesaisti darba tirgū, tādējādi veicinot viņu neatkarību un patstāvību. Tostarp tiek radīts plašs pakalpojumu klāsts, lai arī bērni, kas dzīvo sociālās aprūpes centros, varētu augt ģimeniskā vidē un bērni ar funkcionāliem traucējumiem varētu saņemt sociālo aprūpi un rehabilitāciju savā pašvaldībā.