Kūdras izstrādes uzņēmumi cer uz lielāku valsts atbalstu

Kūdra Latvijā tiek uzskatīta par vieno no vērtīgākajiem resursiem, veido stabilu pienesumu ārējās tirdzniecības bilancē, sniedz ievērojamu pienesumu nodarbinātībā reģionos, īpaši vasaras mēnešos. Lai valstiskā līmenī risinātu ar nozari saistītu jautājumu risināšanu, kūdras izstrādes uzņēmumi jau 1996.gadā ir dibinājuši Latvijas Kūdras asociāciju. Jāatzīmē, ka pēdējo gadu aktīva asociācijas darbība ir nesusi rezultātu, valsts ir spērusi soli nozares ilgtermiņa redzējumam sagatavojot plānošanas dokumentu  “Kūdras ilgtspējīgas izmantošanas pamatnostādnes 2018. – 2050. gadam”.

Arī Latgales plānošanas reģiona Latgales uzņēmēdarbības cetrs apzina reģiona nozares uzņēmumu pieredzi, nākotnes ieceres un arī attīstību kavējošus faktorus. Tā šī gada 06.jūlijā LUC viesojās Balvu novada uzņēmumā SIA BalviFlora, kas 2017.gadā nodarbināja 40 darbiniekus. “Mēs esam kūdras ieguves uzņēmums un savu attīstību virzām tieši šajā jomā. Ceram uz valsts un ES fondu atbalstu ražošanas infrastruktūras attīstībai, jo esošo atbalsta programmu nosacījumi mums nav labvēlīgi vai arī šo pasākumu ieviešan uzņēmumā prasa ievērojamu konsultantu līdzdalību”, atzīmē uzņēmuma valdes loceklis Ivars Zaharāns. Uzņēmuma pārstāvis arī norādīja, ka pēdējos gados būtiski audzis pieprasījums pēc kūdras, līdz ar ko arī uzņēmumā nodarbonāto atalgojuma līmenis pat sezonas darbos nodarbinātajiem būtiski pārspēj valstī noteikto minimālo slieksni.

LUC vadītājs A.Kucins tiekas ar SIA BalviFlora valdes locekli Ivaru Zaharāu

Tāpat arī tika diskutēts par iespējām dažādot esošo produktu klāstu ar jauniem izstrādājumiem. “Neapstrādātas kūdras pieprasījums ir stabils un tam var pronozēt tikai pieaugumu. Tomēr pa lielam tā ir izejviela, un tikai kāpinot ieguves apjomus, cerēt uz nozares izaugsmi ilgtermiņā ir pārāk optimistiski. Resurss vienkārši kaut kad beigsies. Ir laicīgi jādomā par jauniem produktiem, kas nes ienākumu arī ziemas mēnešos”, uzsver LUC vadītājs Andris Kucins.

Runājot par finansēšanas resursiem, Ivars Zaharāns ir piesardzīgs banku kreditēšanas piedāvājumam, ko pamato ar dažādiem tirgus riskiem, dabas untumiem – piemēram biežām lietavām pagājušā gadā. Līdz ar to uzņēmums savus attīstības pasākumus īsteno tikai ar saviem un dibinātāju resursiem. Skatot uzņēmuma finanšu rādītājus – pat ļoti veiksmīgi.