Krāslavas novada pašvaldība atgriežas LPS

Krāslavas novada pašvaldības deputāti dome sēdē vienbalsīgi lēma par Krāslavas atgriešanos Latvijas Pašvaldību savienībā (LPS).

Krāslavas novada domes priekšsēdētājs Gunārs Upenieks: „Tie iedzīvotāji, kuri sekoja līdzi šiem notikumiem pirms vairākiem gadiem, atcerēsies, ka LPS sava kongresa rezolūcijā nevēlējās iekļaut punktu, kas aktualizētu jautājumu par ceļu slikto kvalitāti no pagastu centriem līdz novada centram un nepieciešamību savest šos ceļus kārtībā. Krāslavas pašvaldība aktīvi iestājās par to, ka no katra pagasta līdz novada centram jābūt kvalitatīviem ceļiem gan skolēnu pārvadājumu nodrošināšanai, gan uzņēmējdarbības veicināšanai, gan lauksaimnieku un visu citu iedzīvotāju vajadzībām. Līdz šodienai šajā jautājumā esam pavirzījušies uz priekšu un mums novadā jau ir vairāki acīmredzami uzlaboti ceļa posmi, bet es gan neteiktu, ka tas ir tikai LPS nopelns – mēs paši meklējām risinājumus. Liels paldies par izpratni Satiksmes ministram Uldim Augulim. Ceru, ka tagad pavirzīsimies vēl tālāk uz priekšu novada ceļu sakārtošanā.”

Turpinot par domes lēmumu atgriezties pašvaldību savienībā, G. Upenieks pastāstīja, ka ir ticies ar jauno LPS priekšsēdi Gintu Kaminski, kurš aicināja Krāslavas novadu atgriezties savienībā un apsolīja, ka turpmāk LPS ieklausīsies ar ceļu sakārtošanu saistītajos lūgumos un citos novadam aktuālos jautājumos.

G. Upenieks: „Par piemēru ņemsim kaut vai izglītības iestāžu reformu, kas sasaucas ar skolēnu skaitu klasēs un citām lietām. Cerēsim, ka nebūsim zaudētāji. Gan LPS varēja iztikt bez mums, gan mēs bez viņiem, tālab būsim godīgi – mūsu balsojums ir pašvaldības uzticēšanās, ka varam kopā virzīties tālāk. Turklāt nekādā kara stāvoklī ar LPS nebijām – informācijas apmaiņa notika visus gadus, un darbs ritēja.”

Autors: Juris Roga, Krāslavas vēstis