Krāslavas novada domes pieeja remigrantiem būs individuāla

Šī gada 25.aprīlī Krāslavas novada domē tika aizvadīta Latgales plānošanas reģiona Latgales uzņēmējdarbības centra pārstāvju tikšanās ar pašvaldības speciālistiem. Tās laikā tika apspriesti aktuāli jautājumi remigrācijas jomā Krāslavas novada pašvaldībā.

Diskusijā par remigrācijas procesiem Latgalē piedalījās Krāslavas novada domes priekšsēdētāja vietnieks Viktors Moisejs, attīstības,   uzņēmējdarbības un izglītības nodaļu atbildīgie darbinieki.

Speciālisti norādīja, ka remigrantiem ir vienlīdzīgas tiesības saņemt pašvaldības atbalstu tāpat kā uz vietas dzīvojošajiem Krāslavas novada iedzīvotājiem.

Krāslavas novada dome veicina uzņēmējdarbības uzsākšanu iedzīvotāju vidū. Jau vairākus gadus jauniešiem rīko biznesa ideju konkursu komercdarbības uzsākšanai un  attīstībai Krāslavas novadā. Tā ir iespēja uzņēmīgākajiem novada jauniešiem saņemt finansiālu atbalstu līdz 3000 eiro prasmju un zināšanu turpmākai attīstībai. Šogad pirmo reizi startēja jauns biznesa ideju konkurss “Īsteno ideju Krāslavas novadā!”, kurā var piedalīties iedzīvotāji no 31 gada vecuma. Tā ir iespēja iedzīvotājiem saņemt finansiālu atbalstu līdz 4000 eiro.

Kā norādīja Izglītības pārvaldes pārstāvji remigrantu bērni ir vienmēr gaidīti visās Krāslavas novada mācību iestādēs. Arī bērnu dārzos rindu nav, tāpēc remigrantiem nebūs sarežģījumu ar bērnu iekārtošanu pirmsskolas izglītības iestādēs.

Pašvaldība ir gatava atbalstīt jaunos uzņēmējus gan konsultāciju veidā, gan piešķirot telpas ražošanai. Remigranti Krāslavas novadā ir gaidīti, tomēr atbalsts tiks sniegts izvērtējot katru situāciju individuāli.