Krāslava cīnās par loģistikas centru pierobežā

Īsi pirms Darba svētkiem Krāslavas novadā notika projekta „Loģistikas parka attīstības I kārta” paplašinātās konsultatīvās darba grupas izbraukuma sēde ar mērķi pārrunāt izstrādājamo informatīvo ziņojumu, kā arī vienoties par iespējamu satiksmes shēmu.

Šī pasākuma nozīmi uzskatāmi raksturo 25 dalībnieku darba grupas sastāvs, kurā bija pārstāvēts Finanšu ministrijas Juridiskais departaments, Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Muitas pārvalde, Attīstības projektu pārvalde, Robežšķērsošanas un revitalizācijas projektu portfeļa vadība, AS Valsts nekustamie īpašumi attīstības projektu vadība, Valsts robežsardzes dienesta struktūras, Zemkopības ministrija, Pārtikas veterinārā dienesta Robežkontroles departaments, Valsts augu aizsardzības dienests, Latgales plānošanas reģiona administrācijas vadītāja Iveta Maļina Tabūne, Satiksmes ministrijas Tranzīta politikas departaments, Latvijas Valsts ceļu Dagdas nodaļa, Krāslavas novada domes Attīstības nodaļa un citi speciālisti.

Darba grupas dalībniekus uzrunāja Krāslavas novada domes priekšsēdētājs Gunārs Upenieks, kurš sākotnēji īsi iepazīstināja ar pašvaldību, akcentējot darbavietu problēmu, cilvēku aizplūšanu un sasaistot to ar robežas izmantošanas nepieciešamību: „Ar standarta programmām ne tikai mēs, bet visa Latvija zaudē cilvēkus, tāpēc mums ir dzimusi ideja par loģistikas centra projektu. Ja mums visiem izdosies atrast kopsaucēju, šis projekts varētu dot konkrētu pienesumu ne tikai Latgalei, bet visai valstij, un mēs varētu pastiprināti strādāt pie sauszemes ostas varianta.”

Vispirms darba grupai domes zālē tika izklāstītas projekta svarīgākās problēmas, pēc tam visi devās uz pierobežu, kur kājām izstaigāja Pāternieku robežkontroles punktu, apspriežot iespējamu satiksmes shēmu un izdiskutējot citus ar to saistošus jautājumus. Nevienam darba grupas dalībniekam nebija tādu iebildumu, kas varētu bremzēt projekta turpmāku virzību. Tiesa ir būtiski jautājumi, kas izraisa bažas robežsargiem, tomēr arī viņi pauda apņēmību pielikt visus pūliņus un atrast risinājumu.

Svarīga loma projekta nākotnei ir Zemkopības ministrijai, kuras ministrs Jānis Dūklavs loģistikas centra ideju nosauca par spārnotu un tajā pašā laikā – par realizējamu. Pēc pierobežas teritorijas apskates Jānis Dūklavs atbildēja uz “Krāslavas Vēstis” reportiera jautājumiem.

– Ministra kungs, ko jūs domājat par šodien redzēto un dzirdēto?

– Kā jūs pats šodien dzirdējāt, dienesti redz iespēju centru veidot. Tas, protams, prasa zināmus finanšu līdzekļus, prasa risināt jautājumus arī par zemi, platībām u.c. Manuprāt, visus šos jautājumus, ja tikai ierēdniecība un attiecīgās ministrijas grib, var nokārtot salīdzinoši īsā laikā, jo to visu pieļauj mūsu likumdošana. Vajag tikai vēlēties atbalstīt šādu projektu. Manuprāt, nevajag kavēties – jāiet uz priekšu!

– Vai pareizi saprotu, ka jūsu ministrija nekādus šķēršļus projektam neliks un nekādu iebildumu pret to nav?

– Pilnīgi nekādu, mēs esam gatavi sadarboties, mēs esam gatavi atbalstīt. Mums ir divi dienesti, kuriem ir reāls darbs šajā konkrētajā jautājumā: Pārtikas un veterinārais dienests un Valsts augu aizsardzības dienests. Ja tie būs koku stādi, visādi kokmateriāli vai tamlīdzīgi – tad iesaistās augu aizsardzības dienests, ja tie ir pārtikas produkti vai dzīvnieki, vai cita ar to saistīta produkcija – tad tā būs Pārtikas un veterinārā dienesta atbildība. Mūsu dienesti ir pozitīvi noskaņoti un gatavi iesaistīties, kur vajadzēs arī ar savām zināšanām, lai pateiktu kaut ko priekšā, lai nebūtu lieku kļūdu, jo šie cilvēki šeit strādā ilgi un ir labi profesionāļi.

Juris Roga, autora foto