Ilūkstes pašvaldības darbinieki pirmie piedalās koučinga sesijās

2018. gada 8. jūnijā Ilūkstes novada pašvaldības darbinieki piedalījās koučinga sesijās, kas bija pirmā no 70 Latgales pašvaldībās paredzētajām koučinga sesiju dienām. 

Ilūkstes novada pašvaldības pārstāvji ar speciālistu  pārrunāja savai pašvaldībai aktuālas tēmas par ikdienas darba optimizāciju, sadarbību kolēģu vidū, par atgriezeniskās saites veidošanu starp vadību un darbiniekiem un veiksmīgu cilvēkresursu vadību. Kā atzina Ilūkstes novada pašvaldības darbinieki, pēc sesijas izkristalizējās doma par to, ka skaidri jānosaka pašvaldības misija, vīzija. Tā bija pirmā no plānotajām koučinga sesijām Ilūkstes novada pašvaldībā.

Koučings ir reālas nodarbības, kas ietver praktisku dabas jautājumu risināšanu, izvirzot konkrētus mērķus un to realizācijas plānu noteiktam laika periodam. Koučings ir orientēts uz nākotni, ļauj strādāt ar esošo situāciju, lai no cita skatupunkta paskatītos uz savu profesionālo darbību, organizāciju kopumā, izprast to un meklēt iespējas sasniegt nospraustos profesionālos mērķus un virzīt organizāciju, balstoties uz līdzšinējo pieredzi un nākotnes vīziju.

Kopumā koučinga sesijām projekta ietvaros ir paredzētas 560 astronomiskās stundas, tās dalot pa 8 stundām dienā, neieskaitot pusdienu pārtraukumu. Vienas individuālās vai grupu sesijas ieteicamais ilgums ir 1,5 stunda. Vienas dienas laikā ir iespējams pārrunāt gan dažādus tematus, kas aktuāli tās dalībniekiem, gan iesaistīt dažādu nodaļu, iestāžu, pārvalžu u.c. darbiniekus. Pašvaldība nodrošina arī telpas šo sesiju norisei. Koučinga sesijas tiks īstenotas līdz 2019. gada martam, saskaņojot ar pašvaldībām norises laiku.

Koučinga sesiju tematus nosaka katra pašvaldība individuāli, tāpēc pašvaldības pārstāvim vismaz trīs dienas pirms plānotās sesijas ir jāiesūta jautājumi, ko vēlas pārrunāt, projekta vadītājai Zanei Eglei, rakstot uz e-pastu: zane.egle@lpr.gov.lv.

Koučinga sesija tika īstenota Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020. gadam projekta LLI-59 “Praktisko apmācību un pasākumu cikls sadarbības veicināšanai starp iestādēm un darbinieku kapacitātes celšanai (Open Leadership)” ietvaros. Šo projektu finansē Eiropas Savienība. Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Latgales plānošanas reģions, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.