Konsultāciju diena Krāslavas novadā

Krāslavas novada pašvaldības iestādes Sociālā dienesta telpās, Grāfu Plāteru ielā 6, Krāslavā sniegs konsultācijas un metodisko palīdzību Krāslavas novada speciālistiem un iedzīvotājiem bērnu tiesību aizsardzības jomā.
Speciālisti (sociālie darbinieki, bāriņtiesu speciālisti, pedagogi, policijas darbinieki u.c.) un iedzīvotāji ir laipni aicināti konsultēties pie VBTAI inspektoriem par jautājumiem saistībā ar bērnu drošību, pamatvajadzību un interešu nodrošināšanu, kā arī par savstarpējo attiecību jautājumiem.

Papildus informāciju var saņemt, zvanot uz tālruņu numuriem 65422336 vai 65422337.