Konkurss uzņēmējiem par atbalstu informācijas pasākumiem saistībā ar ES kohēzijas politiku

Eiropas Komisija informē par iespēju atbalsttiesīgajām organizācijām un institūcijām iesniegt pieteikumus Eiropas Komisijas izsludinātajā konkursā atbalsta saņemšanai informācijas pasākumu īstenošanai par ES Kohēzijas politiku jeb ES fondiem:

ec.europa.eu/regional_policy/lv/newsroom/funding-opportunities/calls-for-proposal/

Atbalsttiesīgie pieteikuma iesniedzēji (galvenie iesniedzēji un līdziesniedzēji, kā arī saistītie subjekti, ja tādi ir) šajā konkursā ir tiesību subjekti, kas veic uzņēmējdarbību un ir reģistrēti ES dalībvalstī. Atbalsttiesīgo pieteikuma iesniedzēju piemēri:

  • plašsaziņas līdzekļu organizācijas / ziņu aģentūras (televīzija, radio, prese, tiešsaistes plašsaziņas līdzekļi, jauni plašsaziņas līdzekļi, dažādu plašsaziņas līdzekļu apvienojumi);
  • bezpeļņas organizācijas;
  • universitātes un izglītības iestādes;
  • pētniecības centri un domnīcas;
  • Eiropas nozīmes asociācijas;
  • privāttiesību subjekti;
  • publiskas iestādes (valsts, reģionālas un vietējas), izņemot iestādes, kas atbild par Kohēzijas politikas īstenošanu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulas (ES) Nr. 1303/2013 123. pantu.

Plašāka informācija

Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir līdz š.g. 28. jūnijam. Atbalsts informācijas pasākumu īstenošanai paredzēts 70 000 – 300 000 eiro apmērā. Vairāk informācijas skatīt pielikumā.