Klajā nākusi grāmata „Aiz azara bolti bārzi…”

2018.gada noslēgumā klajā ir nākusi grāmata „Aiz azara bolti bārzi…”, kas ir dokumentāls stāsts par izcilās Latgales diriģentes un pedagoģes Terēzes Brokas dzīvi un neatsveramo ieguldījumu Latgales un Latvijas kultūrvides saglabāšanā un attīstībā.

Lai stāstījums par Terēzi nonāktu pie lasītāja, grāmatas idejas autori un izdevēji Daugavpils pilsētas domes Kultūras pārvalde jau 2015.gadā uzsāka sadarbību ar Latgales literāti un žurnālisti Annu Rancāni, kas arī ir grāmatas autore. Vairāku gadu garumā notika intensīvs pētnieciskais darbs, kurā tika ievāktas mutvārdu un dokumentālās liecības, ko sniedza gan pati Terēze Broka, gan arī viņas kolēģi, koru dziedātāji, kultūras darbinieki, radi un citi cilvēki, kas kādreiz ir sadarbojušies ar diriģenti, kā arī tika atlasīti Rīgas Rakstniecības un mūzikas muzeja, Latvijas Valsts arhīva, St.Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas u.c. iestāžu arhīvu dokumenti un fotogrāfijas. Grāmata papildināta arī ar audio materiālu – CD. Tajā digitalizētas 2 plates „Latgalian (Latvian) Folk songs” ar latgaliešu tautas dziesmām, ko izpildīja Staņislava Broka un Terēzes Brokas vadītie kolektīvi. Plates tika ierakstītas 1962.gadā un to izdevējs bija Aleksandra Kancāna vadītais apgāds „Latvian Music”.

Grāmatas un CD dizaina autore Sandra Ošiņa.

Ir zīmīgi, ka grāmatas iznākšanas gads ir Latvijas simtgades gads, jo sekojot diriģentes mūžam, neviļus līdzi var izdzīvot arī mūsu valsts liktenim gandrīz visa gadsimta garumā. Tāpat ļoti zīmīgi, bet tajā paša laikā arī neizsakāmi sāpīgi, ka grāmata iznāk tieši Terēzes aiziešanas gadā. Kā norāda grāmatas autore: „Pietrūka pavisam nedaudz, lai Terēzītes rokās iegultos grāmata par viņas skaisto un bagāto mūžu. Iespējams, ka daudz kas palika nepateikts, taču būtiskākais ir sirds siltums, gaišums un mīlestība, ko Terēze atstājusi visiem, kas viņu pazina. „Aiz azara bolti bārzi…” nu ir tapusi par piemiņas grāmatu izcilai personībai, Māras zemes meitai – Terēzei Brokai.”

Grāmata ir izdota pateicoties Valsts Kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas „Latvijas valsts mežu atbalstītā Latgales kultūras programma 2018“ atbalstītajam projektam  „Grāmatas „Aiz ezera balti bērzi…” izdošana”.

Grāmatas prezentācija plašākai auditorijai tiek plānota 2019.gada janvārī.

Papildus informācija: Vita Viļevko,Daugavpils pilsētas domes kultūras pārvalde, tālr. 20613225