Kārsavas novada pašvaldība ir ieinteresēta iedzīvotāju reemigracijā

Latgales plānošanas reģiona reemigrācijas koordinatore Astrīda Leščinska tikās ar Kārsavas domes pārstāvjiem un dažādu jomu speciālistiem, lai apspriestu pašvaldības pakalpojumu klāstu, kas pieejams gan vietējiem iedzīvotājiem, gan  reemigrantiem.

Tikšanās gaitā Kārsavas novada pašvaldības priekšsēdētāja Ināra Silicka pastāstīja, ka infrastruktūras attīstībai un uzņēmējdarbības veicināšanai Kārsavas novada dome īsteno dažādus projektus: Eiropas Reģionālās attīstības fonda, ELFLA, ESF, LEADER, pārrobežu un pašvaldības projektus.

Pašvaldība rīko biznesa ideju konkursu “STEP UP!”, kas dod iespēju ikvienam Kārsavas novada iedzīvotājam realizēt savu ideju jaunu produktu vai pakalpojumu radīšanai. Konkurss norisinās jau piekto gadu pēc kārtas un šajā laikā atbalstu sava uzņēmējdarbības plāna īstenošanai ir saņēmuši 14 Kārsavas novada iedzīvotāji. Viens pretendents savas idejas realizācijai var saņemt līdz 2 000 eiro. Uzņēmēji un uzņēmējdarbības uzsācēji izmanto arī Rēzeknes biznesa inkubatora atbalstu biznesa idejas attīstībai. Kārsavas novada pašvaldība nāk pretī un uzņēmējiem piedāvā telpas, iznomā zemi.

Darba vietas ir pieejamas kokapstrādes un kūdras pārstrādes nozarēs. Daļa iedzīvotāju strādā robežsardzē un pie zemniekiem. Tiek plānots metālapstrādes cehs, kas radīs jaunas darba vietas.

Pašvaldības dzīvojamais fonds ir pieejams sociāli neaizsargātām iedzīvotāju grupām. Privātajā sektorā tiek piedāvāta noma un īpašuma iegāde.

Kārsavas novadā darbojas 5 bērnudārzi: 2 ir pilsētā un 3 pagastos – Mērdzenē, Mežvidos un Salnavā. Rindu nav. Vispārējo izglītību bērni var iegūt Kārsavas vidusskolā un 3 pamatskolās: Kārsavas vidusskolā, tostarp arī Mežvidu, Mērdzenes un Salnavas pamatskolās. Skolēniem no 1.klases līdz 12.klasei tiek nodrošinātas brīvpusdienas, tiek kompensēti izdevumi nokļūšanai uz skolu un mācību līdzekļi 100% apmērā. Kārsavas mūzikas un mākslas skolā ir iespēja apgūt ne tikai instrumentu spēli, bet arī dejas pamatus, vizuāli plastisko mākslu. Interešu izglītībā populāri ir deju (darbojas 10 deju kolektīvi) un teātra pulciņi. Malnavas koledžā augstāko un vidējo profesionālo izglītību apgūst jaunieši no visas Latgales un Austrumvidzemes. Malnavā sagatavotie speciālisti ir nepieciešami Latgales un Latvijas darba tirgum. Pašlaik Malnavas koledža ļoti nopietni pievērsusies pārrobežu sadarbības jomai. Personām ar dzirdes traucējumiem tiek piedāvāta surdotulka palīdzība mācību programmas apguvei.

Veselības un sociālās aprūpes funkcijas novadā nodrošina Kārsavas slimnīca, kas apkalpo iedzīvotājus no Kārsavas pilsētas un pagastiem: Salnavas, Mērdzenes, Mežvidu, Malnavas un Goliševas, kā arī blakus novadu iedzīvotājus. Pašvaldība sniedz sociālo palīdzību un pakalpojumus, novadā darbojas arī pansionāts “Mūsmājas”.

Novadā attīstās gastronomiskais tūrisms ar meistarklasēm un ēdināšanu. Gan tūristus, gan vietējos iedzīvotājus priecē medus bišu namiņi, amatu māja, šmakovkas muzejs, muzikālais ciems. Aktīvās atpūtas piekritēji labprāt dodas izbraucienos pa 3 velomaršrutiem vai uzspēlēt lāzertagu.

Kārsaviešu iecienītākās apskates vietas ir dabas parks “Numernes valnis” ar skatu torni un pastaigu-izziņas taku, kas atrodas Salnavas pagasta teritorijā. Salnavas muižas parkā atrodas vairāki dīķi ar salām uz kurām ir ierīkotas lapenes. Iecienīts ir Malnavas muižas parks. Mērdzenes pagasta Pudinavas ciemā uz Kārsavas novada Rītupes atrodas Pudinavas dambis, kas ir populārs un interesants vides objekts.

Latgaliskākais Latvijas novads gaida atgriežamies savus novadniekus sakārtotā un drošā vidē.