“Kafija ar politiķiem” Dagdā

2. novembrī Dagdas novada jauniešu iniciatīvu centrā „Parka rozes” notika diskusija „Kafija ar politiķiem”.

Uz šo pasākumu ieradās jaunieši no Dagdas, Asūnes, Andzeļiem un Andrupenes, kā arī piedalījās Dagdas novada deputāti: Aivars Trūlis, Raitis Azins, Raimonds Nipers un Vija Nipere.  Pasākuma laikā jauniešiem bija iespēja uzdot dažādus jautājumus Dagdas novada domes deputātiem, uz kuriem arī tika saņemtas atbildes. Strādājot grupās kopā ar deputātiem un diskutējot par dažādām tēmām, uzklausot otra viedokli, kā arī mēģinot izprast jautājuma pozitīvās un negatīvās puses, laiks paskrēja nemanot. Bija interesanti uzklausīt visu grupu prezentācijas par paveikto.

Diskusija noslēdzās pie tējas tases, izvērtējot gan šo diskusiju, gan spriežot arī par citiem aktuāliem jautājumiem.

Dagdas jaunieši izsaka pateicību gan Dagdas novada domes deputātiem, kas ieradās uz pasākumu, gan diskusijas moderatorei Jolantai Priedei. Liels paldies arī jauniešu centru un biedrību vadītājām Svetlanai Ilatovskai, Ainai Odiņecai, Olgai Lukjanskai, Annai Sevastjanovai un Taisijai Šangelei par atbalstu un iniciatīvu!

Šī diskusija notika projekta ietvaros. Biedrība „Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” sadarbībā ar Latgales plānošanas reģionu un reģiona pašvaldībām ir uzsākusi projekta „Civi novus” īstenošanu. Līdz 2018. gada izskaņai reģionā tiks organizētas 6 strukturētā dialoga diskusijas novados ar politikas veidotājiem, lēmumu pieņēmējiem, vietējiem uzņēmējiem, skolu pārstāvjiem, pašiem jauniešiem un citiem interesentiem diskusijās „Kafija ar politiķiem”.

Dagdas novada JIC brīvprātīgā jauniete Ilona Kuzmina