Izzinošs pasākums “Ludzas igauņu vēsture, kultūra un valoda”

Iepazīties ar Ludzas igauņu mantojumu 2018. gada 13. augustā plkst. 17:00 aicina Ludzas pilsētas galvenā bibliotēka.
Pasākuma viesi un konferences tēmas:
Karl Pajusalu (Tartu universitāte): Ievadvārdi
Petri Kallio (Helsinku universitāte): Dienvidigauņu valodas salas Baltijas jūras somu valodu ainavā
Santeri Junttila (Helsinku universitāte): Baltu un Baltijas jūras somu valodu kontakti
Valter Lang (Tartu universitāte): Baltijas jūras somu atnākšanas
Uldis Balodis (Rietumu apdraudēto valodu dokumentācijas institūts): Ludzas igauņi mūsdienu Latgalē un pasaulē Ludzas igauņu pēcteči
Konference tiks tulkota latviešu valodā.

Folkloras kopa “Ilža” izpildīs igauņu dziesmas.