Izstrādāts Daugavpils cietokšņa Inženieru arsenāla restaurācijas projekts

Novembra beigās Daugavpils pilsētas Būvvalde ir izdarījusi atzīmi par būvprojekta “Daugavpils cietokšņa Inženieru arsenāla restaurācija Imperatora ielā 8, Daugavpilī” projektēšanas nosacījumu izpildi un projektēšanas birojs SIA “Rem Pro” ir iesniedzis gatavu būvprojektu pašvaldībā.

Būvprojekts paredz valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa, bijušā Daugavpils cietokšņa Inženieru arsenāla ēkas, jumta pilnīgu atjaunošanu, Austrumu un Ziemeļu korpusa konservāciju un aizsardzību pret mitrumu un nepiederošām personām, iekšējā pagalma labiekārtošanu. Savukārt ēkas Rietumu korpusā, kurš izvietots gar Imperatora ielu, ir paredzēti fasāžu un iekštelpu konservācijas un restaurācijas darbi, inženiertīklu un lifta izbūve, lai tajā vēlāk varētu iekārtoties tehnikas un industriālā mantojuma centrs.

Atklāts konkurss būvdarbu veikšanai Inženieru arsenālā tiks izsludināts līdz šī gada beigām, kad iepirkuma dokumentācija tiks saskaņota Iepirkumu uzraudzības birojā. Paredzēts, ka būvdarbus varētu uzsākt nākamā gada pavasarī un objektu pabeigt 20 mēnešu laikā.

Būvdarbu rezultātā tiks saglabāts unikāls mantojuma objekts, viena no lielākajām un iespaidīgākajām 19. gs. 2. ceturkšņa celtnēm Daugavpils cietoksnī, izveidots jauns kultūras un tūrisma objekts, sakopts vēl viens cietokšņa apbūves stūris.

Aktivitātes tiek īstenotas Eiropas reģionālās attīstības fonda specifiskā atbalsta mērķa 5.5.1. projektā Nr. 5.5.1.0/17/I/007 “Rīteiropas vērtības”.

Projektā ir seši partneri: Daugavpils pilsētas dome (vadošais partneris), Daugavpils novada dome, Krāslavas novada dome, Ludzas novada pašvaldība, Preiļu novada dome un Aglonas bazilikas draudze.

Projekta “Rīteiropas vērtības” mērķis ir saglabāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu Latgalē ar augstu simbolisko vērtību un devumu vietējās, nacionālās un eiropiskās identitātes stiprināšanai, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus ilgtspējīgai ekonomiskās izaugsmes veicināšanai reģionā.

Projekta īstenošanas ilgums: 48 mēneši no vienošanās noslēgšanas brīža.

Projekta kopējie izdevumi: 6 454 208,16 eiro, no tiem attiecināmie izdevumi: 5 882 352,94 eiro, neattiecināmie izdevumi: 571 855,22 eiro. Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir 4 695 000 eiro. Daugavpils pilsētas daļas attiecināmie izdevumi sastāda 3 529 411,76 eiro.

Informāciju sagatavoja: Artjoms Mahļins, Daugavpils pilsētas domes Attīstības departamenta Projektu nodaļas vecākais eksperts projektu jautājumos, e-pasts: artjoms.mahlins@daugavpils.lv