Izsludināts konkurss par Līksnas pagasta jaunatnes logo izveidi

Konkursa mērķis ir izvēlēties Līksnas pagasta jaunatnes logo, kurš tiks izmantots poligrāfiskajos izdevumos, pasākumu vizuālajā noformējumā, reprezentācijas materiālos, suvenīros, Līksnas pagasta jauniešu centra vizuālajā noformējumā.

Līksnas pagasta jaunatnes logo jāatbilst šādām prasībām: vienkāršs, vienlaikus uzmanību piesaistošs, inovatīvs, pievilcīgs, viegli uztverams, asociējas ar Līksnas pagasta jaunatni, atspoguļo tā būtību- aktīvus, atraktīvus bērnus un jauniešus, jauniešu darbību, kustību.

Konkursa dalībnieks/-i aizpilda pieteikuma formu (1. pielikums) un iesniedz to kopā ar konkursa darbu Līksnas pagasta pārvaldē (Daugavpils novads, Līksnas pagasts, Daugavas iela  vai sūtot uz liksnasjaunatne@inbox.lv.

Vairāk informācijas par konkursu un pieteikuma anketu meklē www.liksna.lv vai ej.uz/logokonkurss