Izsludināts Japānas stipendijas 2018. gada konkurss vispārizglītojošo skolu pedagogiem

Japānas valdība un Japānas vēstniecība Latvijā piedāvā Latvijas vispārizglītojošo skolu pedagogiem stipendiju, kas sniedz iespēju, sākot no 2018. gada oktobra, kādā no Japānas augstskolām veikt pusotru gadu ilgu ar vispārizglītojošo skolu pedagoģiju saistītu pētījumu. Pieteikšanās stipendijai rit līdz 23. februārim.

Šī ir iespēja iepazīt Japānu, paplašināt redzesloku un iegūt jaunu skatījumu uz savu specialitāti. Stipendijas saņēmējs varēs apgūt japāņu valodu un ar izglītības administrāciju, pedagoģijas metodēm vai specializēto priekšmetu apguvi saistītus mācību kursus, kā arī papildus apmeklēt mācību ekskursijas un praktiskās nodarbības.

Stipendija mācībām Japānā tiek piešķirta konkursa kārtībā, un tā ietver transporta izdevumus uz un no Japānas, universitātes mācību maksu, kā arī ikmēneša uzturnaudu, kas pilnībā segs uzturēšanos Japānā. Stipendijas pretendentu izvēlas, izvērtējot iesniegtos dokumentus, rakstisko pārbaudījumu rezultātus un intervijas ar Japānas vēstniecības pārstāvjiem.

Līdz šim šo stipendiju saņēmuši četri Latvijas pārstāvji, kuri Japānā papildinājuši zināšanas skolu vadībā, speciālajā pedagoģijā un dejas pedagoģijā.

No stipendijas kandidātiem tiek sagaidīta augsta motivācija mācīties Japānā un apgūt japāņu valodu, interese par Japānu, kā arī laba angļu valodas prasme. Japāņu valodas zināšanas nav obligātas. (Atlases tests jākārto ne tikai angļu, bet arī japāņu valodā, taču ar tā palīdzību novērtēsim, cik nopietnas japāņu valodas studijas pretendentam turpmāk nepieciešamas.) Stipendijas kandidātiem jābūt dzimušiem pēc 1983. gada 2. aprīļa, kā arī jābūt augstākai vai augstākai pedagoģiskai izglītībai, darba stāžs skolā 2018. gada 1. aprīlī – ne mazāks kā 5 gadi (augstskolu pasniedzēji nevar pieteikties).

Detalizēts stipendijas nolikums un pieteikuma anketas pieejamas Japānas vēstniecības mājas lapā.

Japānas vēstniecība Latvijā pieņem pieteikumus stipendiju konkursā līdz 23. februārim. Rakstiskie eksāmeni stipendiju pretendentiem plānoti 1. martā (10.00 – 12.00 japāņu valoda, 12.15 – 13.15 angļu valoda), intervija klātienē paredzēta 8. martā.

Kontaktinformācija:
Zaiga Stankeviča-Mača
Japānas vēstniecība
Latvijā Studiju informācijas nodaļa
Vesetas iela 7, Rīga, LV-1013
Pieņemšanas laiks: 10.00 – 13.00, 14.00 – 17.00
Tālrunis: 67812001