Izsludināta pieteikšanās konkursam “Viļānu novada uzņēmums 2017”

Viļānu novada pašvaldība aicina pieteikt uzņēmumus konkursam “Viļānu novada uzņēmums 2017”. Konkurss tiek rīkots ar mērķi noskaidrot un godināt Viļānu novada uzņēmējus, kuri aktīvi darbojas novada teritorijā, veicinot uzņēmējdarbības vides attīstību, ražošanas teritoriju pievilcību, nodarbinātību, sabiedrisko aktivitāti, publisko un privāto sadarbību, darba vides pievilcību un nodrošinot novada uzņēmēju plašāku atpazīstamību, to ražotās produkcijas vai pakalpojumu popularizēšanu. 

Izvērtējot uzņēmumu darbu 2017.gadā, tiks noskaidroti novada labākie uzņēmumi šādās nominācijās:

 • “Gada uzņēmums”
 • “Gada uzņēmums – novada VIP”
 • “Gada jaunais uzņēmums”
 • “Gada tūrisma pakalpojumu sniedzējs”
 • “Gada amatnieks”
 • “Gada mājražotājs”
 • “Gada izglītības mecenāts”
 • “Gada kultūras mecenāts”
 • “Gada ģimenes uzņēmums”
 • “Gada darba devējs” (šajā nominācijā pretendentus atbilstoši Valsts ieņēmumu dienesta datiem un citai informācijai izvirza konkursa vērtēšanas komisija).

Konkursa pretendentus līdz 15. janvārim var izvirzīt Viļānu novada iedzīvotāji sadarbībā ar novada pašvaldību vai pagastu pārvaldēm, pirms tam saņemot izvirzītā pretendenta piekrišanu.

Anketas iesniedzamas:

 • Viļānu novada pašvaldībā (Kultūras laukums 1 A (2.1. kabinetā), Viļānos).
 • Pa pastu ar norādi: Konkursam “Viļānu novada uzņēmums”, Viļānu novada pašvaldībā, Kultūras laukums 1 A, Viļāni, LV – 4650.
 • Uz e -pastu: novads@vilani.lv, parakstot pieteikuma anketu ar drošu elektronisko parakstu, ar norādi: “Konkursam “Viļānu novada uzņēmums””.

Svinīgais pasākums, kurā godinās konkursa laureātus, notiks Viļānu kultūras namā 9. februārī.

Jautājumu gadījumā zvanīt izpilddirektoram Andrim Stafeckim, mob. tel. 28374718.