Sakarā ar remontdarbu pabeigšanu posmā Rēzekne – Ludza un saskaņā ar Sabiedriskā transporta padomes 2014. gada 10. janvāra (prot.1§3) lēmumu Nr.3 „Par operatīvo lēmumu izpildes nodrošināšanu” 3.2.1.punktu Direkcija veic grozījumus reģionālajos starppilsētu nozīmes maršrutos:

Nr.7541 “Daugavpils – Rēzekne – Ludza” reisam Nr.02 nosakot iepriekšējo atiešanas laiku no Ludzas AO plkst.07:00;

Nr.7611 “Rīga – Ludza – Kārsava” reisam Nr.02 nosakot iepriekšējo atiešanas laiku no Kārsavas AO plkst.02:50.

Grozījumi stāsies spēkā ar šī gada 17.septembri.