Ilūkstes novads iedzīvotājiem nodrošina sakārtotu un pievilcīgu vidi

15.maijā Latgales plānošanas reģiona pārstāvji tikās ar Ilūkstes novada domes pārstāvjiem, lai apspriestu reemigrantu iespējas pašvaldībā. Tikšanās laikā reemigrācijas koordinatore sniedza informāciju par VARAM reemigrācijas pilotprojektu “Reģionālais koordinators reemigrācijas veicināšanai”, dažādu jomu speciālisti sniedza aktuālu informāciju par reemigrantu iespējām Ilūkstes novadā.

 Diskusijas laikā ar Ilūkstes pašvaldības pārstāvjiem tika secināts, ka viena no būtiskākajām Ilūkstes novada priekšrocībām ir pieejamais dzīvojamais fonds, ko varētu izmantot arī reemigranti.

Kā norādīja Ilūkstes novada domes izpilddirektora p.i. Reinis Līcis patreiz novadā tiek sakārtota rūpnieciskā teritorija. Pašvaldība izskata iespēju sniegt atbalstu reemigrantiem uzņēmējdarbības uzsākšanai, piemēram, piešķirot telpas.

Ilūkstes pašvaldība ir gatava uzņemt reemigrantu bērnus savās izglītības iestādēs: bērnu dārzā “Zvaniņš”, pamatskolās, vidusskolās, Mūzikas un mākslas skolā, kā arī Sporta skolā. Rindu izglītības iestādēs nav. Skolēniem tiek nodrošināts bezmaksas transports nokļūšanai līdz skolai. Pie tam, bērniem no 1. līdz 4. klasei ir pieejamas bezmaksas pusdienas, savukārt no 5. līdz 9. klasei ar 50% atlaidi. Šobrīd pašvaldība arī nodrošina  dažādus atbalsta  pasākumus daudzbērnu ģimenēm.

Ilūkstes novada Bebrenes pagastā darbojas biedrība “Jauniešu brīvdienu centrs”, kur novada jaunatne lietderīgi pavada savu brīvo laiku. Blakus centram ir piemērota vide aktīvas atpūtas iespējām: sporta laukums, sporta zāle, parks un velomaršruts. Atjaunojot un labiekārtojot bijušā kinoteātra telpas, Ilūkstes novada kultūras centrā ir izveidota jauna atpūtas vieta jauniešiem, kas vienuviet apvieno trīs jauniešiem svarīgas iespējas – izglītoties, atpūsties un strādāt.

Novada iedzīvotāji var izmantot „Veselības centra „Ilūkste”” pakalpojumus. Sporta skolas Sporta centrā ir pieejami divi baseini, tvaika pirts un sauna. Pavisam jauns sporta infrastruktūras objekts Ilūkstē ir brīvdabas slidotava, tās laukums ir daudzfunkcionāls, tāpēc tiek apsvērta doma vasaras periodā tur izveidot tenisa vai skrituļslidošanas laukumu.

Ilūkstes novada pašvaldībā ir pieejami pakalpojumi arī senioriem. Mūsdienīgā pansijā “Mūsmājas “Dižkoks”” pensionāri kopā ne tikai dzīvo, bet arī rīko pasākumus un aktīvi piedalās novada sabiedriskajā dzīvē.

Novadā izveidoti dabas parki. Aktīvai atpūtai izveidotas unikālas dabas takas, atpūtas vietas un skatu laukumi. Ir attīstīta tūrisma joma. Uz Ilūkstes novadu dodas apskatīt podnieka meistarklases, aplūkot strausus, fazānus, pāvus un citus eksotiskus un interesantus dzīvniekus.

Ilūkstes novads robežojas ar Aknīstes, Daugavpils, Jēkabpils novadiem. Līdz ar to vietējiem iedzīvotājiem ir iespējas strādāt arī blakus esošo pilsētu un novadu uzņēmumos.

Ilūkstes novads ir vieta, kur atgriezties gan iekšējiem, gan ārzemju reemigrantiem.