Ilūkstē notikušas LPR Attīstības padomes un Latgales SEZ Uzraudzības komisijas sēdes

Latgales plānošanas reģiona administrācija š.g. 6.aprīlī, Ilūkstē rīkoja divas Latgalei nozīmīgas sanāksmes, kurās kopā pulcēja reģiona pašvaldību vadītājus, uzņēmējus,  valsts iestāžu atbildīgās amatpersonas un dažādu nozaru speciālistus, lai kopā reģiona attīstībai izslatītu virkni svarīgu jautājumu.

Kā pirmā no sanāksmēm notika  Latgales speciālās ekonomiskās zonas (Latgales SEZ) Uzraudzības komisijas sēde, kuras darba kārtībā bija Latgales SEZ kapitālsabiedrības statusa piešķiršana un ieguldījumu līguma slēgšana. vēl vienam uzņēmumam. Latgales SEZ Uzraudzības komisija, izvērtējot iesniegtos dokumentus un plānoto ieguldījumu pamatojumu, pieņēma lēmumu piešķirt Latgales SEZ kapitālsabiedrības statusu un slēgt līgumu ar  SIA “ST Parks” no Daugavpils, kura darbības virziens ir nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana. SIA “ST Parks” plāno realizēt ieguldījumu projektu “Ražošanas telpu rekonstrukcija papildus ražošanas iekārtu izvietošanai” par kopējo summu 15 100 EUR.

Tāpat Latgales SEZ Uzraudzības komisija šajā sēdē izskatīja un atbalstīja vēl viena jauna uzņēmuma pieteikumu par Latgales SEZ statusa piešķiršanu ražošanas teritorijai Daugavpils pilsētā ar kopējo platību 1.5 hektāri. Lēmumprojekts atzinuma sniegšanai, par teritorijas iekļaušanu Latgales SEZ tiks iesniegts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā. SIA “MAX BAKERY” ir jauns uzņēmums, kas plāno realizēt investīciju projektu par vairāk nekā 2 miljoniem euro, Latvijas otrajā lielākajā pilsētā plāno izveidot jaunu pārtikas ražotni, kas Eiropas tirgum ražos rudzu maizes grauzdiņus un sēklu sausmaizītes. Tā būs viena no lielākajām pārtikas ražotnēm Daugavpilī, kura 4 gadu laikā izveidos 42 jaunas darba vietas, kas Latgales reģionam iedzīvotājiem ir vitāli svarīgi.    

Kā sēdē uzsvēra Komisijas priekšsēdētājs J.Lāčplēsis“Latgales SEZ rada arvien lielāku ieinteresētību no uzņēmēju pusesjo šis ir jau astotais Latgales SEZ uzņēmums un devītais ieguldījumu projekts. Latgales SEZ darbību uzsākām lai piesaistot ieguldījumus ražošanas un infrastruktūras attīstībai un jaunu darbavietu radīšanai veicinātu Latgales reģiona attīstību, ko veiksmīgi sasniedzam un attīstam ar Latgales SEZ pārvaldes speciālistu profesionālu darbību.” 

Par likumā noteiktajām prasībām, kādām ir jāatbilst veiktajiem ieguldījumiem pretendējot uz SEZ tiešo nodokļu atvieglojumiem (uzņēmuma ienākuma nodokļa un nekustamā īpašuma nodokļa atlaidēm (līdz 80%)), kā arī plašāku informāciju par Latgales SEZ darbības noteikumiem un iesniedzamo dokumentāciju  var saņemt sazinoties ar Latgales SEZ pārvaldi: e-pasts: lsez@lpr.gov.lv , tālr.: 26511047.

Pēc Komisijas sēdes  Ilūkstes kultūras centrā notika Latgales plānošanas reģiona Attīstības padomes sēde, to atklāja LPRAP priekšsēdētājs G.Upenieks, pēc kura Valsts kontroles padomes loceklis E.Korčagins klātesošos padomes locekļus  informēja par Valsts kontroles veiktajiem revīziju rezultātiem pašvaldību sabiedriskās kārtības un kapsētu saimniecībās.

Tāpat LPRAP sēdē tika disktuēts par plānoto pasākumu “Parādi Latviju, iepazīsti Baltkrieviju” , kas notiks 2018.gada septembrī Vitebskā (Baltkrievija) un Latgales dalību tajā, biznesa inkubatoru darbību Latgales reģionā, veselības aprūpes aktualitātēm Latgales plānošanas reģionā 2018.gadā.

Kā viens no sēdes noslēguma jautājumiem bija par plānošanas reģionu lomu valsts reģionālās attīstības politikā un to funkciju paplašināšanu, par ko ziņoja LPR administrācijas vadītāja I.Maļina – Tabūne un LPRAP priekšsēdētājs G.Upenieks.

Informāciju sagatavoja Oskars Zuģickis

LPR sabiedrisko attiecību speciālists

T.: 65423801