Daugavpils Universitātē ievēlēts jauns rektors

2018. gada 13. februārī Daugavpils Universitātē notika Satversmes sapulce, kurā tika izskatīts viens, bet universitātei tik nozīmīgs jautājums – rektora vēlēšanas.

Jau iepriekš tika ziņots, ka šim amatam tika pieteiktas divas kandidatūras: IRĒNA KOKINA, kas pašlaik ir DU Pedagoģijas un pedagoģiskās psiholoģijas katedras vadītāja un DU Humanitāro un sociālo zinātņu institūta direktora p.i. un vadošā pētniece – ANITA STAŠULĀNE.

Pašreizējais DU rektors akadēmiķis Arvīds Barševskis vēlēšanās nekandidēja, jo līdz šim augstāko izglītības iestādi bija vadījis divus termiņus pēc kārtas. Neskatoties uz radušos situāciju, A.Barševskis turpinās vadīt Rektoru padomi, par kuras vadītāju tika atkārtoti ievēlēts š.g. 19.janvārī. Līdz ar to radusies bezprecidenta situācija, ka Rektoru padomi vadīs persona, kas pati nav rektors.

Satversmes sapulcē no universitātes darbinieku, studentu un mācībspēku vidus piedalījās 97 delegāti. Satversmes sapulces laikā tika izdalīti 97 vēlēšanu biļeteni, no kuriem, atverot balsošanas urnas, par derīgiem tika atzīti 93. Par profesori Irēnu Kokinu nobalsoja 55 Satversmes sapulces delegāti, savukārt par profesori Anitu Stašulāni – 38 Satversmes sapulces delegāti. DU rektoru ievēlēja uz pieciem gadiem.

Jaunievēlētais rektors sāks pildīt amata pienākumus pēc viņa apstiprināšanas Latvijas Republikas Ministru kabinetā.

Uzrunājot vēlētājus, I.Kokina teica, ka viņai ir gods kalpot Daugavpils Universitātei, pateicās par izrādīto uzticību un norādīja, ka viņas darbības programmā paredzēto universitātes attīstības mērķu sasniegšanai viņa sadarbosies ar visiem kolēģiem: “Tikai strādājot kopā, mēs spēsim stiprināt Daugavpils Universitāti un sasniegt augstu kvalitāti gan studiju darbā, gan zinātnē”.