Daugavpils pilsētas dome izstrādā atbalsta pasākumus reemigrantiem

15. maijā Daugavpils pilsētas domē tika aizvadīta reemigrācijas darba grupas tikšanās, kuras laikā tika diskutēts par aktuāliem reemigrācijas jautājumiem Daugavpils pilsētā. Darba grupas dalībnieki izstrādāja priekšlikumus un atbalsta aktivitātes aizbraukušo iedzīvotāju reemigrācijas veicināšanai.

Darba grupā piedalījās Daugavpils pilsētas domes attīstības un  īpašuma pārvaldīšanas departamentu, finanšu nodaļas, izglītības pārvaldes un sociālā dienesta darbinieki, kuri apzinās esošo situāciju pārstāvētajā jomā, par pakalpojumiem, kas ir pieejami reemigrantiem. Tika apspriesti atbalsta pasākumi, kas būtu jāievieš pašvaldībā reemigrācijas veicināšanai. Priekšlikumi tiks iesniegti Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijai.