Daugavpils novada KC notika seminārs par mazo saimniecību un mazo pārtikas uzņēmumu lomu reģiona attīstībā un ilgtspējīgā pārtikas nodrošinājumā

Zinātniskais institūts Baltic Studies Centre (BSC) sadarbībā ar Latgales reģiona attīstības aģentūru un Latgales uzņēmējdarbības centru š.g. 12. septembrī Daugavpils novada kultūras centrā “Vārpa” rīkoja zinātniski – praktisku semināru “MAZO SAIMNIECĪBU UN MAZO PĀRTIKAS UZŅĒMUMU LOMA LATGALES REĢIONA ATTĪSTĪBĀ”, kura mērķis bija diskutēt par mazo saimniecību un mazo pārtikas uzņēmumu lomu reģiona attīstībā un ilgtspējīgā pārtikas nodrošinājumā.

Dažādu nozaru pārstāvji seminārā diskutēja par mazo saimniecību devumu reģiona apgādē ar pārtiku, sevišķi Latgalei raksturīgās produktu grupās, mazo saimniecību un nelielo pārstrādes uzņēmumu galveniem tirgus kanāliem un mazo saimniecību un pārstrādes uzņēmumu nākotnes potenciālu Latgalē un kā to labāk novērtēt un izmantot.

Seminārā BSC pētnieki dalījās atziņās un rezultātos, kas gūti mazo saimniecību un pārstrādes uzņēmumu pētījumā Latgalē Eiropas Savienības (ES) pētnieciskā projekta SALSA ietvaros. Seminārā tika formulēti arī politikas priekšlikumi mazo saimniecību un pārtikas uzņēmumu efektīvākam atbalstam, kas tālāk tiks izmantoti rekomendāciju izstrādē Zemkopības ministrijai un Eiropas Komisijai 2020. – 2027. Plānošanas perioda atbalsta mehānismiem.

Seminārā piedalījās zemnieki, mazo pārstrādes uzņēmumu vadītāji, lauksaimniecības organizāciju pārstāvji, Latgales pārvaldes organizāciju specialisti, LLKC speciālisti un finanšu institūciju pārstāvji.