Daugavpilī tika prezentēts Šmakovkas muzeja video

Daugavpils pilsētas pašvaldības tūrisma un informācijas aģentūra (Aģentūra) 14. novembrī Šmakovkas muzejā, Daugavpilī prezentēja atraktīvu video par Šmakovkas muzeju kā vietu Latgalē, kur ir iespēja iepazīt Latgales vēsturi, reģiona kulināro mantojumu un šmakovkas dzēriena darināšanas tradīcijas.

Video tapis 7 valodās – latgaliešu, latviešu, krievu, angļu, vācu, poļu un lietuviešu, kas  atraktīvi aicina interesentus iepazīt Latgales kulināro mantojumu. Video mērķis ir popularizēt Latgales kulināro mantojumu, lauzt stereotipus un radītu objektīvu priekšstatu par šmakovkas dzērienu kā neatņemamu Latgales kulinārā mantojuma un reģiona nemateriālā kultūras mantojuma sastāvdaļu, un aicināt apmeklēt Latgali un Šmakovkas muzeju kā vienu no retajām vietām pasaulē, kur var izzināt šī dzēriena izgatavošanas vēsturi, apskatīt autentiskas ražošanas iekārtas, kā arī piedalīties meistarklasēs un degustācijās.

Izveidotais video tiks izmantots Šmakovkas muzeja un Latgales kulinārā mantojuma atpazīstamības veicināšanai un izplatīts interneta vidē, un sociālajos tīklos, kā arī tiks demonstrēts Aģentūras rīkotajos pasākumos, tūrisma izstādēs un gadatirgos.

Video ir publicēts Šmakovkas muzeja mājaslapā www.smakovka.lv un Facebook profilos, mājaslapā www.visitdaugavpils.lv, kā arī Daugavpils tūrisma informācijas centra YouTube.com kanālā Daugavpils travel.

Video producenti ir SIA “Studija 3KM” un video ilgums ir 1,50 min.

Video tapšana ir bijusi iespējama pateicoties Latgales kultūras programmas 2018 projektu konkursa apstiprinātā projekta “.Šmakovkas muzejs – Latgales kulinārā mantojuma vēstnesis” ietvaros ar Latgales reģiona attīstības aģentūras, Valsts kultūrkapitāla fonda, a/s “Latvijas valsts meži” finansiālu atbalstu.