Daugavpilī notiks XVI-XXI gadsimta Poļu koru mūzikas koncerts

Koncerta programmā tiks prezentētas  poļu cappella garīgās mūzikas dažādu laikmetu un stilu kompozīciju spektrs. Agrākais no viņiem nāk no vēlās  renesanses laikmeta – Pirmās Republikas uzplaukuma , kas bija kopējā mājvieta daudzām tautām, kas dzīvoja  šajā Eiropas daļā. No Jagelonu dinastijas, kas saskaņā ar noteikumu Polija bija  vienotā savienībā ar Lietuvu valdīšanā (no kura nāca dinastija), ir minēti kā “zelta laikmets”, kad valsts tika uzskatīta par īpaši tolerantu, bez reliģiskiem kariem un vajāšanām. Karalis Sigismunds Augustus, pēdējais no vīriešu pārstāvjiem Jagelonu dinastijā  Polijas-Lietuvas tronī, teica: “Es neesmu kapteinis jūsu sirdsapziņai”, un viņa galms ar pilnīgu rīcības brīvību sekoja dominējošai  Romas katoļu religijai un arī dažādām  protestantu konfesijām (luterāņu, kalvīnistu, ariāņu) un pareizticību. Viens no šādiem “konfesiju” radītājiem bija Waclaw no Szamotuly, kas ir viena no interesantākajiem personībām senajā Polijas mūzikā . Viņš sāka savu karjeru katoļu karaļa kapelā Krakovā un šajā laikā tapa viņa izcilās  latīņu motetes (saglabājušās tikai trīs), starp tiem Jo te Domine speravi ir pirmais Polijas sastāvs publicēts drukātajos izdevumos Rietumeiropā (antoloģijā Thesaurus Musicus Berg un Neuber, Nirnbergas 1564 ). Vēlāk, Viļņā viņš stājās amatā Prince Nicholas Radzivile, kas ir viens no ievērojamākajiem sekotājiem un reformācijas aizstāvjiem. Tad, iespējams, radās Wenceslas psalmi ar poļu tulkojuma (Trzecieski Andrew un Nikolass Rey, cita starpā, Alleluia, Teiciet Kungu), un ļoti skaistas polifonijas dziesmas, piemēram Krysta dienā mūsu gaismas (parafrāze par latīņu himna Christe, qui luksus es nomirstu, attiecināta uz Reformācijas dzejnieka – “tēva” poļu literatūrā, Nicholas Rejowi), un jau zmierzka – lūgšana, kad mazi bērni iet gulēt (dC Andrew Trzecieski). No karaļa Sigismunda un Krakovas bīskapa Piotr Myszkowski viņš bija saistīts ar citu komponistu, pazīstama šodien tikai viena, bet lieliska kolekcija – Nicholas Gomółka,  melodijas autora ,Polijas Psalms publicēts 1580. Krakovā. Tas satur samērā vienkāršu, bet arī ļoti oriģinālu un daudzveidīgu četrbalsīgu psalmu kopumu  , kuru uzrakstīja ievērojamais dzejnieks Jan KOCHANOWSKI. Psalmere Gomólki ir visskaistākais piemērs par izcilu poļu renesanses dzejas ideālu kombināciju ar atbilstošu kvalitatīvu mūziku. Lai gan saglabājās tikai drupačas no, iespējams, daudz bagātāka komponistu darba šajā periodā, tie ir pietiekami, lai apliecinātu to ļoti augsto kultūru .

Nākamais laikmets  Republikas vēsturē  saskaņā ar noteikumu, kas nāk no Zviedrijas Vāsa, tad Saxon Wettin (atdalot ar  krāšņo noteikumu epizodi –  John III Sobieski) un kontrreformācijas tika atzīmētas ar atkāpšanos no multikulturālisma un tolerances. Izraisot konfliktu, letālas kļūdas iekšpolitikā un ārpolitikā sāka virzīt dažādu nāciju un reliģiju valsts ekonomisko un sociālo sabrukumu, tad sekas, kas ir kļuvušas  par Republikas valstiskuma astoņpadsmitā gadsimta zaudējumiem . Pirms tam  mūzikas dzīve valstī ir redzējusi daudzas smagas epizodes – it īpaši ar patiesi mākslas mīlošu   karaļu Vasa dinastijas,  Varšavā, jaunu baroka stilā, un tā galvenās sugas: opera, vai sakšu karaļi, Augustus II un Augustus III, kurš mīl itāļu operu sēriju – veiksmīgi Varšavā uzrāda ļoti augstu līmeni (tie bija  Johans Ādolfs Hasse, Giovanni Alberto Ristori). Grzegorz Gerwazy Gorczycki aktivitātes pieder saksona laikiem. Viņš nebija saistīts ar karaļa galmu (jau tad dzīvo Varšavā), kur viņš  kopš 1698.  bija Wawel Katedrāles diriģents, Polijas karaļu tradicionālā  kronēšanas un apbedīšanas vietā. Arī no viņa darbiem ir saglabājies fragments – bet saglabātas dziesmas liecina, ka labi valdīja gan bagātie baroka stili, vokāli instrumentālie concertato, ko joprojām kultivēja daudzos baznīcas centros, tostarp Vāveles vispārizglītojošās Konservatīvs postrenesanses a cappella daudzbalsību. Šajā garā tiek uzturēta ļoti skaista, lai gan izmērā pieticīga un ar nelielu attīstību latīņu Ordinary no Mises (tas ir, masu liturģijā  daļiņas, kas atrodas tajā, neatkarīgi no brīvdienām) uz  Lieldienu laiku – Missa Paschalis, ietverti  ļoti labi pazīstami mūzikas citāti, joprojām dziedāja poļu Lieldienu dziesmas : Kristus Kungs ir augšāmcēlies un Priecīga mums diena pienāca šodien.

Koncerta otrās daļas repertuārā ir skaņdarbi no divdesmitā gadsimta, kad bija īpaši bagātīgi pārstāvēta garīgā mūzika Polijā. Abi darbi tika radīti, kad tā kalpoja liturģijā  bieži radot augstu māksliniecisko līmeni, kā arī predestines tos koncertzālēm) un mākslas stilu, kā izteikt savu personīgo garīgumu autoriem, viņu reliģiskās un vēsturiskās pārdomas. Piemērs pirmai grupai var būt šeit Feliksa Nowowieskiego darbiem , kam pieder visredzamākās formas Polijas mūzikas dzīvē   šā gadsimtā pirmajā pusē. Starpkaru periodā, kas saistīts galvenokārt ar Poznaņu, vēlas pārmainīt  bagāto kora tradīciju  Lielpolijas reģionā un rakstīt tiem jaunu, vērienīgu repertuāru. Attīstītot seno Marijas  himnu, viduslaiku izcelsmes Stabat mater dolorosa (viena no nedaudzajām ), ir tikai piemērs smalkam darbam .

Pēc II. Pasaules kara aktīvā paaudze radīja reliģisko  mūziku , kas bieži vien bija sava veida  iebildumu demonstrācija pret despotisko komunistisko režīmu, mēģinot  neveiksmīgi  noslēpt  poļu garīgumu senajās tradīcijās. Jums ir arī jāatzīst, ka ārpus  Staļina valdības perioda neuzdrošinājās uzsākt konfrontāciju ar baznīcu un svēto darbu – lai gan ne vienmēr atbalstīja oficiālos pārstāvjus, nebija arī apstrīdējuši viņus (atšķirībā no citām padomju bloka valstīm). Julius Łuciuk bija ļoti daudzpusīga komponists, pētīja  dažādas sava laika stilistiskās tendences . Viņa neapstrādātā gratiarum actione Missa (Mass Pateicības) 1974 ir atsauces uz arhaisku Mono Gregora dziedājumu  un polifoniju  vecākajās organum un citātu veidu,  no senākajiem saglabājušies integrāli dziesmām ar poļu vārdiem  – par godu Marijas Dievmātei, uzskatāms par vecāko valsts himnu. Arī  pasaules slavenais Henryk Mikolaj Górecki bija autors daudziem ārkārtīgi vērtīgiem reliģiskiem  darbiem, kuru popularitāte īpaši joprojām ir motet Totus Tuus, kas izmanto  pāvesta Jāņa Pāvila II tekstu moto  viens otru ar šiem vārdiem ( “pilnīgi” jūsējam) Marija , kura nosaukums  dziesmas gaitā atkārtojas vairākas reizes. Veltīts pāvestam darbs izskanēja  pirmo reizi savā trešajā svētceļojumā uz dzimteni 1987.gadā. Jaunākā paaudze ir pārgalvīga, ekstāzes pilna  Sanctus Bartosz Kowalski 2000 (I balva jauno komponistu konkursā “Musica Sacra”) – dziesma  simboliski aizver divdesmitā gadsimtā poļu garīgo mūziku un iepazīstina  ar to jaunajā gadsimtā.

Koncerta viesis – koris Cappella Corale Varsaviana – savā programmā ir iekļāvis  komponista Vidmantas Bartulis lietuviešu un latviešu komponista …darbus. Šajā gadījumā, ir vērts atzīmēt lomu, apvienojot dažādu kultūru ar “Pro Musica Viva” līdzorganizatoru koncertu, šogad svin tās darbības 20. gadadienu .