Daugavas ūdenstūrisma maršruta izpētes ekspedīcija piestāj Krāslavā

24. un 25. jūlijā cauri Krāslavas novadam pa Daugavas ūdeņiem devās unikālā Daugavas ūdenstūrisma maršruta izpētes ekspedīcija. Divās dienās komanda ar plostiem mēroja 60 km un piestāja vairākās apskates vietās, lai izpētītu to piemērotību laivotājiem. Eksperti atzīst, ka šajā Daugavas posmā būtu jāveicina vides pieejamība tūristiem – jāsakopj krasti līdzās apskates objektiem, lai tajos var ērti piestāt laivotāji. Vienlaikus ekspedīcija secina, ka Krāslavas novadā Daugava piesaista gan tos, kuriem patīk nelielas krāces un atvari, gan tos, kuriem patīk mierīgi baudīt laiku un vērot dabu, jo no Latvijas robežas līdz Daugavpilij saglabājusies Daugavas dabiskā ieleja, un var izbaudīt tās dabisko straumes tecējumu.  

Jau ziņots, ka no 23. jūlija līdz 5. augustam norisinās vēl nepieredzēta Daugavas ūdenstūrisma maršruta izpētes ekspedīcija ar mērķi pirmo reizi izstrādāt publiski pieejamu, vienotu karti Latvijas lielākās upes ūdenstūrisma ceļam. Ekspedīcijā ar plostiem ir devusies 5 vides ekspertu komanda un 10 brīvprātīgie palīgi, mērojot ūdens ceļu no Daugavas augšteces Piedrujas pagastā, Krāslavas novadā, līdz Mangaļsalas bākai Rīgā, kopā veicot 352 kilometrus.

Ekspedīciju organizē Publisko un privāto partnerattiecību biedrība „Zied Zeme” sadarbībā ar vietējās rīcības grupām no 21 pašvaldības un biedrību „Ūdensmalu attīstībai” sadarbības projekta „DaugavAbasMalas” ietvaros.

Ekspedīcijas piedzīvojumiem līdzi sekot, kā arī vairāk par sadarbības projektu „DaugavAbasMalas” var uzzināt Facebook lapā un tīmekļvietnē daugavabasmalas.lv.

Līga Ivanova