Dagdas un Visaginas pašvaldības sadarbosies kultūras jomā

25.aprīlī starp Dagdas novada pašvaldību un Lietuvas “Visagino kūrybos namai” tika parakstīts partnerības līgums par Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekta „ VESELĪGA DZĪVE- PIRMIE SOĻI RADĪT LAIMĪGU NĀKOTNI ( HEALTHY LIFE- FIRST STEPS IN CREATING HAPPY FUTURE/ HEALTHYLIFE, LLI-329” īstenošanu. Līgumu parakstīja Dagdas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Aivars Trūlis un Lietuvas “Visagino kūrybos namai” direktore Svetlana Šadčeneva.

Īstenojot šo projektu, Dagdas novada pašvaldības attīstībā tiks ieguldītas apjomīgas investīcijas gan mācību programmu izveidošanā, gan starptautisku izglītojošo pasākumu īstenošanā, gan mācību infrastruktūras uzlabošanā, kas būtiski uzlabos mācību iestādes kapacitāti, samazinās sociālo nevienlīdzību, uzlabojot izpratni par veselīgu dzīvesveidu un ekoloģiju starp riskam pakļautiem jauniešiem un bērniem ar īpašām vajadzībām, veidojot draudzīgu tīklu starp Lietuvas un Latvijas jauniešiem.

Projektā piešķirtais finansējums:

projekta kopēja summa – 720 069,24 EUR, no tiem 612 058,85 EUR – 85 % ERAF, 108 010,39 valsts budžeta līdzfinansējums.

Dagdas novada pašvaldības kopējā finansējuma daļa 371 145,04  EUR, no tiem 315 473,28 EUR – ERAF un 55 671,76  EUR – valsts budžeta finansējums.

Saite uz Programmas mājas lapu www.latlit.eu   

Saite uz oficiālo ES mājas lapu www.europa.eu 

 Šī informācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu.

Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Dagdas novada pašvaldība, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Projekta koordinatore: Ligita Nagļa, ligita.nagla@dagda.lv

 Informāciju sagatavoja:Dace Rune, Sabiedrisko attiecību speciāliste, e-pasts: dace.rune@dagda.lv; t. 65681721, 29190911