Ciblas novadā ir realizēti vairāki LEADER projekti

Attēlā: 28. augustā Ciblas vidusskolas stadionā tika klāts porainā asfaltbetona segums uz gandrīz 290 metrus garā skrejceļa

Ciblas novada pašvaldība, tās teritorijā reģistrētas biedrības un uzņēmēji izmanto iespēju piedalīties biedrības „Ludzas rajona partnerība” izsludinājos LEADER projektu iesniegumu konkursos pēc Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam noteikumiem.

Biedrība “Ludzas rajona partnerība”  no 19. līdz 27. septembrim organizē sabiedrisko aktivitāšu projektu pieredzes apmaiņas un uzraudzības seminārus. Ciblas novada teritorijā semināri notiks 19. septembrī un 25. septembrī.

Pašvaldība realizējusi trīs projektus

2017. gadā tika realizēti divi Ciblas novada pašvaldības izstrādāti un projektu konkursā LAD atbalstīti projekti, kam bija nodrošināts pašvaldības līdzfinansējums 10% apmērā: Pušmucovā ierīkots bērnu rotaļu laukums (kopējās izmaksas – 14 759,58 eiro) un deviņiem novada amatiermākslas kolektīviem darināti skatuves tērpi (kopējās izmaksas – 38 430,58 eiro).

Ar realizētajiem projektiem varēs iepazīties semināros: 25. septembra pēcpusdienā Pušmucovā – rotaļlaukums, 19. un 25. septembrī pagastu Tautas namos – skatuves tērpi.

2018. gada 19. septembrī iepazīšanās seminārs notiks pārbūvējamajā Ciblas vidusskolas stadions. Šogad LAD apstiprināja Ciblas novada pašvaldības projektu „Ciblas vidusskolas stadiona pārbūve”. Tas ir apjomīgākais no pašvaldības realizētajiem projektiem, kam piesaistīts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējums. Stadiona pārbūves kopējā summa ir 201 447,50 eiro, ELFLA līdzfinansējums – 45 000 eiro. Līdz ar to lielākā daļa finansējuma nāks no pašvaldības budžeta.

Ciblas vidusskolas stadiona pārbūves darbi uzsākti 7. jūnijā. Uzņēmums „Austrumu būvnieks Plus” atjaunoja stadiona segumu, pārbūvēja skrejceliņus, ierīkoja tāllēkšanas bedri un lodes grūšanas sektoru, ierīkoja stadiona drenāžu un ūdens laistīšanas sistēmu.

Ar projektu varēs iepazīties biedrības „Ludzas rajona partnerība” rīkotajā seminārā 19. septembrī plkst. 10.00 Ciblas vidusskolā.

Līdzfinansēti biedrību realizētie projekti

Ciblas novada pašvaldība, piešķirot līdzfinansējumu 10% apmērā, atbalstījusi trīs biedrību realizētos LEADER projektus.

2017. gadā Rikšotāju braucēju klubs „Pegazs” īstenoja projektu „Nepieciešamo zirglietu iegāde zirgu rikšošanas sacensību dalībai”, tā budžets – 9 531,08 eiro (iepazīšanās seminārā 25. septembra pēcpusdienā Pušmucovā).

Savukārt biedrība „Ilžeņa” realizēja projektu „Tautas tērpu un mūzikas instrumentu iegāde folkloras kopas „Ilžeņa” dalībniekiem” ar kopējām izmaksām – 13 943,10 eiro (iepazīšanās seminārā 19. septembrī plkst. 10.00 Ciblas vidusskolā).

Šogad biedrība „Darba un kultūras centrs Līdumnieki” realizēja apjomīgu projektu „Amatnieku, mājražotāju un pašdarbnieku paraugdemonstrējumu, apmācību zāles aprīkojuma iegāde paraugdemonstrējumu, apmācību, pasākumu nodrošināšanai un apkures sistēmas uzstādīšana”. Kopēja projekta summa – 49 991,81 eiro, pašvaldības līdzfinansējums –4828,40 eiro, pašas biedrības finansējums – 1707,77 eiro. Ar realizēto projektu varēs iepazīties seminārā 19. septembrī plkst. 14.00 Līdumniekos.

Ciblas novada pašvaldība aicina interesentus piedalītos biedrības „Ludzas rajona partnerība” organizētajos pasākumos, lai gūtu pieredzi un informāciju, kas būs noderīga, izstrādājot projektus nākamajā projektu iesniegumu konkursos.

Lai 19. – 27. septembrī piedalītos semināros Ciblas, Kārsavas, Ludzas un Zilupes novadā, jāpiesakās biedrībā.

Sagatavoja Ērika Bondarenko, Ciblas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste, tālr. 26164247, e-pasts: ciblas.novada.zinas@inbox.lv