Bērzpils pagastā izzina dabas vērtības

19. maijā dabas liegumā “Lubāna mitrājs” Balvu novada Bērzpils pagasta teritorijā pārgājienā devās dabas un aktīvās atpūtas mīļotāji, lai kopā ar Dabas aizsardzības pārvaldes speciālisti Regīnu Indriķi izzinātu dabas vērtības Ičas upes palienes pļavās. Pārgājiena dalībnieki ne tikai uzzināja par norisēm dabā palienes pļavās un dažādu augu, putnu sugām, kas te mīt, bet arī redzēja dabā gan gulbjus, gan alni, kurš pārpeldēja Ičas vecupi.

Pēc pārgājiena Ičas atpūtas vietā pagasta darbinieki bija sarūpējuši gardu svētku putru, jo šajā dienā Bērzpilī tika svinēti pagasta svētki.

Pārgājienu rīkoja Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centrs sadarbībā ar Bērzpils pagasta pārvaldi un Dabas aizsardzības pārvaldi.

Pārgājiens tika organizēts projekta “Iepazīsim, lai nosargātu!” ietvaros, to finansē Latvijas vides aizsardzības fonds un atbalsta Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.