Bebrenē notiks Nacionālās enciklopēdijas elektroniskās vietnes atklāšanas pasākums

Latvijas Nacionālā bibliotēka aicina uz Nacionālās enciklopēdijas elektroniskās vietnes www.enciklopedija.lv atklāšanu. Būsim kopā 18. decembrī plkst. 11.00 Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas Profesionālās nodaļas aktu zālē!

„Nacionālā enciklopēdija ir īpašs veltījums Latvijas simtgadei. Enciklopēdijas mērķis ir kļūt par nozīmīgāko informācijas resursu latviešu valodā,” uzsver tās galvenais redaktors Valters Ščerbinskis. 18. oktobrī notika Nacionālās enciklopēdijas drukātā sējuma „Latvija” atvēršanas pasākums, savukārt no 18. decembra ikvienam brīvi pieejama būs Nacionālās enciklopēdijas elektroniskā versija.

Vairāk par enciklopēdiju lasiet ŠEIT!