Balvu novads veiksmīgi integrē reemigrantu ģimenes

Jūnija sākumā Latgales plānošanas reģions devās vizītē uz Balvu novada domi, lai apzinātu reemigrācijas procesu šajā pašvaldībā. Diskusijas laikā ar domes pārstāvjiem reemigrācijas koordinatore Astrīda Leščinska un Uzņēmējdarbības centra vadītājs Andris Kucins apkopoja pakalpojumu klāstu, ko var saņemt balvēnietis, atgriežoties dzimtajā novadā. 

Reemigrantiem ir pieejams gan pašvaldības dzīvojamais fonds, gan mājokļi privātajā sektorā, kuru cenas, salīdzinot ar citām pašvaldībām, ir ļoti zemas.

Darba rokas ir vajadzīgas tādās nozarēs kā kokapstrāde, zemkopība, ēdināšana, kravu pārvadājumi, u.c. Skolās ir pieprasīti matemātikas, fizikas un mūzikas skolotāji. Liels vakanču skaits ir pieejams Balvu slimnīcā, kur ir steidzami nepieciešami medicīnas darbinieki dažādās specialitātēs. Medicīnas speciālistiem tiek piedāvāts konkurētspējīgs atalgojums un dienesta dzīvoklis.

Pieaicinātie speciālisti atzīst, ka novadā trūkst viesu namu, kur izmitināt tūristus. Tā esot brīva niša uzņēmējdarbības attīstīšanai Balvu novadā. Pašvaldība šogad plāno arī ieviest atbalstu uzņēmējdarbības uzsākšanai. Konsultācijas uzņēmējdarbības jomā iedzīvotāji var saņemt “Ziemeļlatgales biznesa centrā” un LIAA Rēzeknes biznesa inkubatorā.

Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes vadītāja Inta Kaļva pastāstīja, ka ģimenēm ar bērniem ir nodrošinātas pirmskolas izglītības iestādes, turklāt vecākiem, kuri strādā nakts maiņās vai līdz vēlam vakaram, ir iespēja bērnu izņemt no bērnu dārza līdz plkst. 22.00 vai arī atstāt savu atvasi nakts grupiņā. Novadā darbojas 4 vidusskolas, 3 pamatskolas un 5 pirmsskolas izglītības iestādes, kurās rindu nav. Profesionālās ievirzes izglītības programmas piedāvā mūzikas skola, mākslas skola, sporta skola, bet interešu izglītību – Balvu Bērnu un jauniešu centrs.

Par ikgadēju tradīciju Balvos ir kļuvis starpnovadu bērnu un jauniešu radošais festivāls “Putni ir atlidojuši. Debesis ir augšā”. Šogad 30. maijā šī festivāla ietvaros tika suminātas un godinātas 4 ģimenes, kas atgriezušās uz dzīvi Balvos no ārzemēm. Šoreiz ziedus un balvas saņēma Harissonu, Ķerģu, Buzijanu un Lielbāržu ģimenes. Novada pašvaldība priecājas, novērtē un dara visu iespējamo, lai palīdzētu šīm ģimenēm pielāgoties un iejusties pašvaldības vidē. Prieks ir par to, ka šo ģimeņu bērni piedalās dažādās kultūras un sporta aktivitātes, iesaistās interešu izglītības programmās.

Pašvaldība izskata iespēju ieviest atgriešanās vienreizējo pabalstu reemigrantiem un doties ārzemju vizītē, lai uzrunātu balvēniešus.

Balvos ir sakārtota infrastruktūra, iedzīvotāji var aktīvi un veselīgi pavadīt laiku Balvu sporta centrā, peldbaseinā un veikparkā. Pašreiz tiek labiekārtota pludmale. Topā ir supošana, nūjošana un velobraukšana.

Pēc diskusijas tika secināts, ka Balvu novada pašvaldībā tiek domāts par to, kā nodrošināt visu nepieciešamo ģimenēm, kas atgriežas novadā.