Balvu novadā pirmo reizi svinēs Bonifacovas muižas svētkus

2018.gada 25. augustā Balvu novada Bērzpils pagastā notiks Bonifacovas muižas svētki.

Pasākuma programma

11:00-12:30 Svētbrīdis Bēržu Sv. Annas Romas katoļu baznīcā un vēstures ieskats par Bonifacovas muižu

15:00 Mājražotāju tirdziņš

16:00 Muižā ierodas muižkungs

16:30 Svinīga muižas plāksnes atklāšana

17:00 – 18:45 Nautrēnu pagasta amatierteātra “Dekteri” teātra izrāde – Pauls Reimanis “Krustmāte Jūle no Tūles”

19:00-20:00 Muižkunga svētku biezputra

20:00 Muižas iemītnieku pārsteigumi

21:30 Muižkunga pateicības runa

22:00 Zaļumballe muižas pagalmā

Izstāde ”Muižas fotogrāfiju stāsti” (muiža, iemītnieki, notikumi un daba) uz lielā ekrāna -visas dienas garumā Bonifacovas muižā

Lūgums bijušajiem un esošajiem Bonifacovas muižas iedzīvotājiem līdzdarboties muižas svētku tapšanā un iesūtīt fotogrāfijas elektroniski pa e-pastu: berzpils@balvi.lv līdz 18.augustam.

Citas aktivitātes  svētku laikā: Izbraucieni ar muižkunga karieti (izbrauciens no personas 2,00 EUR);  Bonifacovas muižas jostas aušana; Foto studija ar muižkungu un viņa svītu

Bonifacovas muižas kungu māja atrodas 1,5 km no Bēržu katoļu baznīcas. Tā celta no ķieģeļiem 19.gs. vidū.Muižā  mūža pēdējos desmit gadus nodzīvojis pirmais latgaliešu kalendāra izdevējs Gustavs Manteifelis (1832.-1916.).

Pasākuma laikā tiks filmēts un fotografēts, materiāli izmantoti publicitātes vajadzībām.

Papildus informācija: Bērzpils pagasta pārvaldē – 20223100 (pagasta pārvaldniece Biruta Bogdane), 27872031 (kultūras organizatore Anna Kriviša)

Informācija par Bonifacovas muižu Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāzē šeit.