Balvos notiks seminārs Satiec savu darba devēju

Latgales plānošanas reģiona Latgales uzņēmējdarbības centrs sadarbībā ar NVA Balvu filiāli un Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centru šī gada 06.aprīlī Balvos organizē semināru – akciju “Satiec savu darba devēju”.

Semināra laikā uzņēmēji tiks iepazīstināti ar aktualitātēm darba aizsardzības jomā, NVA atbalsta pasākumiem darba devējiem, kā arī citām atbalsta programmām uzņēmējdarbības attīstībai. Tāpat potenciālie darba ņēmēji varēs iegūt informāciju par pieejamām vakancēm, citu ar darba attiecībām svarīgu informāciju.

NVA Balvu filiāles, Latgales plānošanas reģiona Latgales uzņēmējdarbības centra un  Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centra organizētās Semināra- akcijas “Satiec savu darba devēju”

Darba kārtība

2018.gada 6.aprīlis, Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centrs, Vidzemes iela 2B, 2.stāvs, Balvi

 

Plkst.Tēmas
9:30– 10:00Ierašanās, dalībnieku reģistrēšanās
10:00 – 10:10Pasākuma atklāšana

Aģentūras Balvu filiāles vadītāja Sandra Kindzule

10:10 –11:30

Lielā zālē

Darba devēju tikšanās ar darba meklētājiem par brīvo darba vietu aizpildīšanu
10:10 –11:30

2.stāva mazā zāle

Individuālās konsultācijas

-Vidzemes reģionālās Valsts darba inspekcijas Gulbenes sektora vecākā inspektore Guna Koļcova

VSAA Madonas reģionālās nodaļas Balvu Klientu apkalpošanas centra vecākā inspektore Sandra Leišavniece

-Latgales plānošanas reģiona Latgales uzņēmējdarbības centra (LUC) komercdarbības speciāliste Valda Iļjanova

-Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centra projektu vadītāja, LUC konsultante Gunta Božoka

-Aģentūras Balvu filiāles karjeras konsultante Sarmīte Raibekaze

-Aģentūras Balvu filiāles JG karjeras konsultante Anda Bogdāne

-Aģentūras NVA EURES konsultanta asistente, nodarbinātības organizatore Lilita Mežale

11:30-12:00Kafijas pauze
12:00 – 12:30

 

Uzņēmuma darba vides risku novērtēšana

Vidzemes reģionālās Valsts darba inspekcijas Gulbenes sektora vecākā inspektore Guna Koļcova

12:30-12:45Latgales plānošanas reģiona pakalpojumi un atbalsta programmas uzņēmējiem

Latgales plānošanas reģiona Latgales uzņēmējdarbības centra komercdarbības speciāliste Valda Iļjanova

12:45-13:10Aktuālie NVA pakalpojumi darba devējiem

Aģentūras Balvu filiāles vadītāja Sandra Kindzule

13:10-13:30Diskusijas, jautājumi

Semināra noslēgums

Semināra dalībnieki