Balvos notiks Mākslas dienas

Balvos 15.aprīlī, Leonardo da Vinči dzimšanas dienā, tradicionāli tiek atklātas Mākslas dienas, kuras ilgst līdz 15.maijam. Tās notiek visā Latvijā, piedāvājot dažādas ar mākslu saistītas aktivitātes un notikumus.

17.aprīlī plkst.17:00 “Mākslas Dienas 2018” atklāšana ar Balvu Mākslas skolas audzēkņu radošo darbu izstādi “Uzziedi Krāsās!” Balvu Sakrālās kultūras centrā. Tā būs apskatāma no 17.aprīļa līdz 30.jūnijam, bet visas nedēļas garumā Balvu Mākslas skolas audzēkņi darbosies radošajās darbnīcās, gatavojot lielformāta puzles un vides objektus.

21.aprīlī no plkst.12:00 līdz plkst.15:00 “Mākslas dienu 2018” radošās aktivitātes “Balvi skan krāsās!” pie Balvu Mākslas skolas (aktivitātes piedāvā Balvu Mākslas skola, Balvu Bērnu un jauniešu centrs, Balvu Profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola, atbalsta Balvu Centrālā bibliotēka).

Plkst.12.00 mākslas mīļotājus pie Balvu Mākslas skolas sagaidīs Mākslinieks un Mūza. Kopīgi smelsimies iedvesmu tālākai radošai darbībai noskatoties nelielu koncertu, kurā būs iespēja paklausīties Viktorijas Kokorevičas talantīgos solistus, gūt enerģiju no Ditas Niperes dejotājām un vērot tērpus, kas tapuši Aigas Jansones vadībā.

Pēc nelielā koncerta, kopīgi sadarbojoties vairākām iestādēm, bērniem tiks piedāvātas iespējas dažādām radošām izpausmēm. Darboties varēs gan pie Mākslas skolas, gan pie Balvu Centrālās bibliotēkas, gan arī Balvu pilsētas skvērā.

Nāc zīmēt uz asfalta ar krītiņiem, veidot dažādus dekoratīvus ziedus, iemēģināt roku gleznošanā uz auduma ar krāsām, darboties hennas zīmējumu darbnīcā, veidot no māla un redzēt, kā tiek virpots pods ar keramikas virpu, gatavot lellītes, radīt savu picas izskata variantu un izdomāt tai nosaukumu! Starp citu, labākais darbs iegūs picērijas “Zebra” balvu – garšīgu picu. Ja būs vējš, tad mēģināsim laist gaisa pūķi, bet no plkst.12:30 līdz plkst.15:00 būs iespēja skatīties Balvu Mākslas skolas audzēkņu veidotās animācijas filmiņas.

Elita Teilāne
Balvu Mākslas skolas direktore