Balvos notiks Latgales plānošanas reģiona seminārs uzņēmējiem

Latgales plānošanas reģiona Latgales uzņēmējdarbības centrs šī gada 6.jūlijā Balvos Vidzemes ielā 2b reģiona uzņēmumus aicina uz bezmaksas informatīvo semināru „Nodokļu aktualitātes mazajiem uzņēmumiem un saimnieciskās darbības veicējiem”.

Reģistrācija semināram obligāta.

Semināra darba kārtība:

10.00  1.daļa. Uzņēmuma izdevumu uzskaite pēc jaunā UIN likuma:

1.1. Ar saimniecisko darbību nesaistītie izdevumi – UIN likuma 8.pants (“sliktie”debitoru parādi, darījumi ar saistītām personām, nesaistītie izdevumi);

1.2. Jaunās normas uzņēmuma pamatlīdzekļu (PL) uzskaitē:

1.2.1. ar saimniecisko darbību saistītie PL, to nolietojums;

1.2.2. ar saimniecisko darbību nesaistītie PL, to nolietojums.

12.00 – 12.10 Kafijas pauze

12.10 1.3. darbinieku saliedēšanas un motivēšanas pasākumu izdevumi, to uzskaites prasības;

1.4.  reprezentācijas izdevumi – uzskaite pēc UIN un PVn likuma normām;

1.5. ziedojumi, iespējas izmantot nodokļu atlaides ziedojumiem.

14.10 – 14.40  Kafijas pauze

14.4016.00 2.daļa. Darba attiecības un nodokļi no darba samaksas:

2.1. Darba līgumos iekļaujamā informācija, pieļautās kļūdas;

2.2. Darba samaksa, tās noteikšana un aprēķināšana – darba samaksas aprēķins, nodokļu aprēķins, ņemot vērā jaunās likumdošanas normas, skaidrojumi, piemēri;

2.3. Attaisnotie izdevumi – aktualitātes;

2.4. Atvieglojumi – aktualitātes;

2.5. Prognozētais neapliekamais minimums – jaunās likumdošanas normas, to

ietekme uz nodokļu aprēķinu, iespējamās sekas;

2.6. Diferencētais Iedzīvotāju ienākuma nodoklis;

2.7. Sociālās iemaksas – aktuālās normas nodokļa aprēķinam;

2.8. Dažādi līgumi ar fiziskām personām un nodokļu piemērošana:

2.8.1. Autoratlīdzības līgumi;

2.8.2. Uzņēmuma līgumi;

2.8.3. Pakalpojuma līgumi

Semināru vada – Inga Pumpure, semināru, kursu autore un lektore, ISO sertificēto grāmatvežu asociācijas goda biedrs – eksperts. Finanšu vadības maģistrs. Finanšu konsultante grāmatvedības un nodokļu jomā, praktizējoša grāmatvede vairākos dažādu nozaru uzņēmumos. Grāmatvedības pasniedzēja augstskolās. Grāmatvedības kvalifikācijas celšanas kursu lektore komercfirmās. (VID) darbinieku apmācību vadītāja.

Vietu skaits ierobežots.

Kontaktpersona V.Iļjanova 29278901, valda.iljanova@lpr.gov.lv