Baltinavas novads ir mazs, bet pastāvīgs

Latgales plānošanas reģiona reemigrācijas koordinatore Astrīda Leščinska devās uz Baltinavu – mazāko Latvijas novadu pēc iedzīvotāju skaita, lai pārrunātu emigrējušo iedzīvotāju atgriešanās iespējas šajā novadā.

Galvenās mītnes zemes, uz kurām ir devušies Baltinavas iedzīvotāji ir Norvēģija, Vācija un Holande. Bet par savu dzimto novadu vietējie iedzīvotāji saka tā –  “Baltinavas novads ir izvietojies skaistajos Latgales laukos. Lai gan tas ir mazs, tomēr pastāvīgs novads”.

Tiekoties ar pašvaldības vadību reemigrācijas koordinatorei tika sniegta informācija par Baltinavas novadā pieejamajiem pakalpojumiem.

Baltinavas vidusskola īsteno vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu, pamatizglītības programmu, pirmsskolas izglītības programmu un speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem. Rindu nav. Baltinavas  Mūzikas un mākslas skola īsteno 11 programmas: Vizuāli plastiskajā mākslā, dejas, taustiņinstrumentu spēlē, stīgu instrumentu spēlē un pūšamo instrumentu spēlē. Baltinavā darbojas arī Kristīgā internātpamatskola. Rekavas vidusskolā ir iespēja iegūt vispārējo vidējo izglītību neklātienē vai attālināti, pēc individuāla plāna. Pašvaldība bērniem nodrošina bezmaksas pusdienas. Skolēniem līdz 9.klasei ir iespēja apmeklēt peldēšanas nodarbības  Balvu baseinā.

Iedzīvotājiem ir iespēja apmeklēt Baltinavas sporta halli, kur tiek rīkoti sporta pasākumi. Veterānu kauss volejbolā, Zolītes čempionāts, galda tenisa, novusa, šautriņu mešanas sacensības. Pa vakariem notiek futbola treniņi vidusskolas futbola laukumā vai parka stadionā. Ik gadu Baltinavas futbola komanda piedalās starpnovadu futbola čempionātā. Vasaras vidū notiek tradicionālie sporta svētki. Olimpiskās dienas atzīmēšana, pludmales volejbola sacensības. 2010. gadā Baltinavā tika atklāts hokeja laukums uz kura ik ziemu regulāri notiek hokeja spēlēšana un slidošana.

Dzīvojamā platība novadā ir pieejama privātajā sektorā, reemigrantiem ir iespēja iegādāties mājokli no privātīpašniekiem. Sludinājumi tiek ievietoti interneta sludinājumu portālos un Ziemeļlatgales laikrakstā “Vaduguns”. Pašvaldība iznomā zemi, ēkas un telpas.

Nodarbinātības jomā reemigrantiem konsultācijas  ir pieejamas NVA Balvu filiālē. NVA rīkotajos kursos Baltinavas iedzīvotāji apgūst, piemēram, metināšanas iemaņas, datorprasmes.

Novada teritorijā darbojas uzņēmēji, kuru uzņēmējdarbība galvenokārt virzīta uz mežsaimniecību, lauksaimniecību, lopkopību, kur tiek nodarbināti novada ļaudis. Darba rokas ir nepieciešamas kokapstrādes, mežizstrādes un kūdras pārstrādes nozarēs, pietrūkst autobusu šoferu un traktoristu. Darba vietas novadniekiem nodrošina kokapstrādes uzņēmumi,  z/s “Amatnieki”, z/s “Riekstiņi” un pārtikas ražotāji.

Baltinavas novada dome, lai atbalstītu mazās lauksaimniecības saimniecības un mājražotājus, rīko konkursu “Mana biznesa ideja Baltinavā”, piešķirot finansējumu no pašvaldības pamatbudžeta 1500 eiro apmērā, nosakot, ka viena biznesa ideja var saņemt līdz 500 eiro lielu finansējumu.

Uzņēmējdarbībā brīvas nišas ir naktsmītņu nodrošināšanā, velonomā, atpūtai uz ūdens, ēdināšanā un skaistumkopšanā (frizieris, manikīre, masieris).

Baltinavā ir nodrošināta veselības aprūpes un kultūras iestāžu pakalpojumu pieejamība un to sniegšanai nepieciešamā infrastruktūra. Novadā darbojas kultūras nams, bibliotēka, muzejs. Ir ģimenes ārsta prakse, 2 draudzes, tirdzniecības uzņēmumi, pasta nodaļa, aptieka. Pašvaldības teritorijā darbojas Valsts robežsardzes Viļakas pārvaldes Punduru nodaļa.

Ikvienu iepriecinās atpūtas un piknika vieta “Puncuļova”, Svātūnes ezers, Velomaršruts “Vēstures atskaņas Grīvas mežos”, Muižas parks un estrāde, kafejnīca un viesu nami.

Baltinavieši ir lepni par savām latgaliskajām saknēm, tāpēc latgaļu valodu joprojām izmanto gan ikdienā, gan svētkos. Tieši Baltinavas novadā saule lec 4 minūtes ātrāk nekā Kurzemē un, kur gan citur var vēl labāk izjust latgalisko vitalitāti, ja ne izrādes Latgola.lv izcelsmes vietā.