Baltinavā veiksmīgi aizvadīta ikgadējā Jauniešu diena

Baltinavā veiksmīgi aizvadīta ikgadējā Jauniešu diena

28.jūlijā Baltinavā Baltinavas Kreatīvā centra (bijušā Tiesas nama) ēkā un pagalmā jau otro gadu norisinājās Jauniešu diena. Organizatori nemainīgi bija brīvprātīgie — Solvita Logina un Andrejs Frolovs kopā ar Baltinavas jauniešu radošo komandu.

2018. gada pavasarī Kultūras ministrijas finansētajai un Dienvidlatgales NVO atbalsta centra finansētajai “Latgales NVO projektu programmai 2018” tika uzrakstīts projekts par finansējuma piešķiršanu pasākuma organizēšanai, tādēļ šogad tas izvērtās plašāks, tika uzaicināti piedalīties dažādi radoši cilvēki no citiem novadiem un pilsētām, kā arī pašus mazākos apmeklētājus šogad priecēja piepūšamās atrakcijas. Gatavošanās darbi notika jau ilgu laiku pirms pasākuma, kad jaunieši vakaros pēc darbiem un ikdienas gaitām satikās, sprieda, darbojās, lai pasākumu izvērstu interesantāku apmeklētājiem.
Plkst. 10:00 sanākušos apmeklētājus sveica un uzrunāja pasākuma organizatore Solvita Logina, sabiedrisko attiecību speciāliste un tūrisma informācijas konsultante Silvija Buklovska, kā arī Baltinavas novada domes priekšsēdētāja Sarmīte Tabore. Pēc tam Kreatīvā centra telpās un pagalmā darbojās brīvprātīgie jaunieši ar savām radošajām darbnīcām.

Līdzīgi kā pagājušā gadā, ļoti lielu atsaucīgu guva Hennas darbnīca. Ņemot vērā pagājušā gada pieredzi, šogad mums bija divas zīmētājas baltinaviete Kitija Keiša un alūksniete Lelde Gusta. Arī tas nemazināja gaidītāju rindas šajā darbnīcā, kas nozīmē, ka hennas zīmējumi vasaras sezonā ir aktuāli vēl joprojām.
Lai krāsainus zīmējumus iegūtu arī mazākie pasākuma apmeklētāji, šogad norisinājās Sejas apgleznošanas darbnīca bērniem, kuru vadīja baltinaviete Agrita Luīze Kušnire. Kad bērnu sejas jau rotāja krāsaini zīmējumi, pie viņas vērsās arī pieaugušie. Prieks, ka vecumam nav robežu.
Mazos apmeklētājus Masku darbnīcā gaidīja baltinaviete Laura Skangale. Bērniem, ar vecāku palīdzību bija iespēja izveidot košas un krāsainas sejas maskas.
Nedaudz nopietnāka darbošanās aizrāva tos, kam patīk tekstilapdruka. Baltinaviete Egija Ločmele sagaidīja apmeklētājus Auduma maisiņu apgleznošanas darbnīcā. Pēdējos gados tiek aktualizēta tēma par polietilēna iepirkuma maisiņu nomainīšanu pret daudzkārt lietojamiem auduma maisiņiem un somām, kas ir dabai draudzīga aktivitāte, uz ko vēlējāmies aicināt arī citus. Protams, soma ar paša veidotu diazinu ir arī neatņemams stila elements.

Rotu darbnīcā apmeklētājus sagaidīja baltinaviete Zane Tabore, kurā bija iespēja izveidot krāsainus auskarus, jauniešiem aktuālās kaklarotas – čokerus vai rokassprādzes. Šajā darbnīcā galarezultāts bija atkarīgs no paša vēlmēm kreativitātes līmeņa.
Vēl viena pēdējo gadu aktualitāte ir mazo, krāsaino „bizīšu” pīšana. To bija iespēja apgūt Hair wrap darbnīcā, ko interesentiem nodemontrēja bijusī baltinaviete Justīne Puriņa. Šīs zināšanas ieguvām, braucot mācīties pīšanas tehniku, pie brīnišķīgās leļļu meistares un visādi citādi radošās un un atraktīvās mākslinieces Evitas Zālītes, kas mūs laipni uzņēma savās lauku mājās pašā Krievijas pierobežā gandrīz meža vidū.

Mūzikas mīļotājus pasākumā gaidīja Rekavas iniciatīvu centra vadītājs, mūzikas cienītājs un nenogurdināmi aktīvais Vilis Cibulis Ģitārspēles pamatu apgūšanas darbnīcā. Viņa darbnīcu apmeklēja cilvēki gan ar priekšzināšanām, gan bez un katrs dalībnieks guva patīkamas emocijas iesaistoties kopīga muzicēšanā. Pēc darbnīcu norises Vilis ar savu ģitāristu komandu (kas ir arī pasākuma radošajā komandas dalībnieces) pasākuma viesiem nospēlēja 3 skaistas latviešu dziesmas.
Mūsdienās nopirkt fotokameru vairs nav nekas īpašs, taču iemācīties ar to pareizi rīkoties, lai sasniegtu acij baudāmu rezultātu, ir aktuāla tēma vēl joprojām, tādēļ fotogrāfijas entuziastus savā Foto darbnīcā gaidīja briežuciemiete Samanta Šubrovska. Pie viņas varēja iegūt informāciju par fototehniku, kā darboties ar manuālo režīmu, kā strādāt ar gaismu, kustībām, pozām.
Savdabīga, taču ne mazāk interesanta bija Stencilu darbnīca, kuras laikā varēja iepazīties ar trafaretu tapšanas procesu, gūstot nelielu ieskatu tajā, kā top ielu māksla. Darbnīcu vadīja alūksnietis Arturs Kolovs.

Lielu cilvēku interesi piesaistīja atraktīvais alūksnietis Edgars Podnieks, kurš savā 3D modelēšanas darbnīcā demonstrēja kā top dažādas interesantas un sadzīviskas lietas, izmantojot tikai krāsainas kausējamās plastmasas auklas un 3D printeri. Skatītāju rindas viņa darbnīcā nerima visu dienu.
Negaidīti lielu atsaucību guva erudīcijas pārbaudījumu aktivitātes. Kopumā bija jāuzmin dažādu grūtības pakāpju atjautības uzdevumi, jāatbild uz jautājumiem par Latviju un kā īstenai dziedošai tautai jāpārbauda spējas latviešu dziesmu tekstu pasaulē. Divās no trim sadaļām atraktīvākie un erudītākie izrādījās Zelču ģimene no Baltinavas.
Pasākuma otrajā daļā apmeklētājus gaidīja dažādas sportiskas aktivitātes. Līdzīgi kā pagājušā gadā, arī šogad populārākie pārbaudījumi bija Šautuve un Dvieļbols, kurā piedalījās liels skaits pasākuma apmeklētāju.

Dienas noslēdzošajā daļā Baltinavas ielās devās aptuveni 60 cilvēki, lai sacenstos veiklībā un piedalītos orientēšanās pasākumā „Baltinava izAicina”. Orientēšanās laikā dalībniekiem bija jāatpazīst dažādas Baltinavā un tās apkārtnē sastopamas vietas un tajās jānofotografē sava komanda. Paralēli tam, jautrībai bija jānofotografējas pie dažādiem objektiem (pie sarkanas automašīnas, auseklīšu rindas kaut kur Baltinavā, dārza dekorācijas – māklīgā stārķa u.tml.), kā arī jāuzrunā vietējie iedzīvotāji un jānofilmē saruna. Priecē tas, ka novada iedzīvotāji ir ļoti pretimnākoši un parasti dalībniekiem neatsaka palīdzību vai sarunu. Šādi pasākumi ilgi paliek atmiņā gan pašiem dalībniekiem, gan uzrunātajiem cilvēkiem. Šogad orientēšanās pārbaudījumā uzvarēja jaunāko dalībnieku komanda Pineapple.

Kamēr tika saskaitīti visi rezultāti, pa to laiku, dalībnieki varēja atpūsties klausoties mūziku Kreatīvā centra pagalmā un iestiprinoties ar uz ugunskura tikko vārītu zupu. Par garšīgo zupu vēlamies teikt paldies jaukajiem Alūksnes draugiem Arturam Kolovam un Gunāram Misiķim.
Dienas beigās notika dalībnieku apbalvošana un pēc plkst.22:00 Baltinavas parka estrādē notika diskoballe.
Gan pasākuma dienā, gan 2 nedēļas pēc tā (līdz 10.augustam) Kreatīvā centra 1.stāva telpās apskatāma Anneles Slišānes Tekstilmākslas izstāde (3D gobelēni un deči no kolekcijas «100 deči Latvijai»)

Gatavošanās process bija garš un grūts un Kreatīvā centra jaunieši vēlas teikt lielu PALDIES visiem, kas iesaistījās pasākuma tapšanā dažādos veidos, palīdzot finansiāli, materiāli, ar padomu, ar idejām, ar izpalīdzīgu roku. Milzīgs paldies visiem!
Paldies Baltinavas novada domei par līdzfinansējuma piešķiršanu un palīdzību dažādos sadzīviskos jautājumos. Paldies par palīdzību Agrim Mežalam. Paldies Intai Ločmelei. Paldies Silvijai Buklovskai, kas bija lielākais padomdevējs un koordinators visu pasākuma tapšanas laiku. Paldies biedrības „Sukrums” vadītājam Aigaram Keišam. Paldies Veltai Mītkei z/s «Mītkes» īpašniecei par finanisālu palīdzību. Paldies Valentīnai Daukstei par materiālo palīdzību. Paldies Evitai Zālītei par padomu. Paldies piepūšamo atrakciju firmai BUMBO.LV. Paldies Agitai Zelčai par palīdzību dekorāciju jautājumā. Paldies Annelei Slišānei par sadarbību, veidojot izstādi Baltinavas Kreatīvā centra telpās. Paldies pasākuma apskaņotājam Mārtiņam Laganovskim. Paldies par sadarbību Rekavas Iniciatīvu centra „Zvaniņi” vadītājam Vilim Cibulim. Paldies par sadarbību Alūksnes brīvprātīgajiem jauniešiem Arturam Kolovam, Edgaram Podniekam, Gunāram Misiķim un Leldei Gustai. Paldies Baltinavas vidusskolas sporta skolotājam Vjačeslavam Gamazinam.

Milzīgs PALDIES lielākajiem palīgiem, sākot no idejas tapšanas brīža līdz pasākuma realizācijas pēdējai minūtei – Marijai Uvarovai, Laurai Skangalei, Agritai Luīzei Kušnirei, Zanei Taborei, Egijai Ločmelei, Megijai Bukšai, Mārai Laganovskai, Patrīcijai Ločmelei, Danielai Apšeniecei, Samantai Šubrovskai, Kitijai Keišai, Justīnei Puriņai, Līvai Ejubai, Kristapam Voicišam, Valfrīdam Cetkovam. Paldies visiem, kas iesaistījās, atbalstīja, ticēja un sūtīja mums labas domas.

Solvita Logina, Jauniešu dienu vadītāja