Autotransporta direkcija aicina pašvaldības izvērtēt situāciju un skolēnu pārvadājumus iekļaut reģionālajā maršrutu tīklā

Autotransporta direkcija apliecina, ka valstī ir nepieciešams organizēt un nodrošināt gan reģionālos sabiedriskā transporta pakalpojumus, gan arī skolēnu pārvadājumus. Situācijās, kad pašvaldību organizētie skolēnu pārvadājumi dublē reģionālos sabiedriskā transporta pakalpojumus, tie ir integrējami reģionālajā maršrutu tīklā. Taču gadījumos, kad pašvaldību organizētie skolēnu pārvadājumi ir lietderīgi un pamatoti, tie ir jāsaglabā un uzmanība jāpievērš šādu pārvadājumu drošībai.

“Jautājums par skolēnu pārvadājumu integrēšanu reģionālajā maršrutu tīklā tajos maršrutos, kur tas būtu lietderīgi, ir Autotransporta direkcijas dienaskārtībā kopš 2015. gada. Autotransporta direkcijas mērķis ir organizēt un veidot loģisku, optimālu pasažieru reģionālo pārvadājumu sistēmu un novērst pašvaldību skolēnu pārvadājumu dublēšanu ar reģionālajiem maršrutiem, tādējādi sekmējot racionālu valsts un pašvaldības budžeta līdzekļu izlietošanu. Pārvadājumu maršrutu dublēšana vienlaikus ir arī drauds reģionālo maršrutu slēgšanai, jo pasažieri no sabiedriskā transporta migrē uz skolēnu autobusiem. Attiecīgi samazinoties pasažieru skaitam reģionālajos maršrutos, samazinās ieņēmumi un palielinās pieprasījums pēc lielākas valsts dotācijas. Līdz ar to maršruti, pēc kuriem nav pieprasījuma, tiek slēgti. Vienlaikus jāatzīst, ka visos gadījumos skolēnu pārvadājumu integrēšana reģionālajā maršrutu tīklā nav iespējama vai lietderīga, un to nosaka gan apdzīvotības blīvums un ceļu infrastruktūra, gan izveidotais reģionālais maršrutu tīkls, ” – ieskatu skolēnu un reģionālo pārvadājumu problemātikā sniedz Autotransporta direkcijas valdes priekšsēdētājs Kristiāns Godiņš.

Kristiāns Godiņš norāda: “Mēs regulāri uzrunājam pašvaldības un tajos gadījumos, kad tas ir iespējams, aicinām skolēnu pārvadājumus iekļaut reģionālajā maršrutu tīklā. Vienlaikus, no savas puses, pielāgojam reģionālo autobusu kursēšanas laikus un pieturvietas skolēnu vajadzībām. Paldies tām pašvaldībām, kuras ir atsaukušās mūsu aicinājumam un tos skolēnu maršrutus, kuri pārklājas ar regulāro pasažieru pārvadātāju maršrutiem un reisu izpildes laikiem, aizstājušas ar sabiedriskā transporta reisiem vai arī mazinājušas skolēnu pārvadājumu apjomus. Piemēram, šogad Talsu, Kārsavas, Saldus, Gulbenes, Limbažu, Priekuļu, Raunas, Jēkabpils novados pašvaldības organizētie skolēnu pārvadājumi ir aizstāti ar reģionālajiem reisiem.”

Tomēr ir pašvaldības, kas joprojām turpina dublēt sabiedrisko transportu. Kristiāns Godiņš  pievienojas Valsts kontroles paustajam un aicina tās pašvaldības, kur tas ir lietderīgi un iespējams, skolēnu pārvadājumus iekļaut reģionālajā maršrutu tīklā, tādējādi risinot Valsts kontroles revīzijā atklātās un izgaismotās problēmas: ilgo laiku, kas pašvaldību autobusos jāpavada skolēniem, braucot uz skolu vai pēc stundām gaidot skolēnu autobusu, skolēnu pārvadājumu dublēšanu ar reģionālo sabiedrisko transportu, skolēnu pārvadājumu drošību pašvaldības autobusos, resursu racionālu izlietošanu.