Augusta nogalē Dagdas novadā notiks pedagogu konference

1

  • Dagdas novada pedagogu konference notiks Dagdas vidusskolā 27.augustā.
  • Konferences programma:

9:30 – 9:45 Konferences atklāšana. Dagdas novada IKSN vadītāja M. Micķeviča
Muzikāls sveiciens. Dagdas novada pašvaldības vadība

9:45 – 11:30 Atskats uz 2017./18. m. g. Aktualitātes 2018./19.m.g.
Paldies teikšana pedagogiem! Dagdas novada IKSN

11:15-11:30 Projekts 4.klašu skolēniem “Velosipēdu vadītāju izglītošana un eksaminācija skolās”
Gatis Purmalis, SIA Aģentūra VB Plus Projektu vadītājs

11:30-12:00 Projekts „Esi Līderis!” Latvijas Uzņēmējdarbības un menedžmenta akadēmijas pārstāvis

Kafijas pauze

12:30-13:30 Projekts “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”  “Izglītības izaicinājumi”
VISC Projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” / pārstāvis    (notiek saskaņošana)

13:30-14:30 Skolotāju darbs metodiskajās jomās