Audžuģimenēs pirmo reizi vairāk bērnu nekā iestādēs

lsm.lv: Aizvadītajā gadā pirmo reizi audžuģimenēs ārpusģimenes aprūpe tika nodrošināta lielākam bērnu skaitam nekā aprūpes iestādēs, liecina Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas (VBTAI) apkopotie dati par bāriņtiesu darbu 2017.gadā.

Tāpat pirmo reizi aprūpes iestādēs esošo bērnu skaits vecumā līdz trīs gadiem ir zemāks par 10% no visiem iestādēs ievietotajiem bērniem.

Kopumā pagājušajā gadā ārpusģimenes aprūpe tika nodrošināta 6669 bērniem. No tiem 1173 bērni jeb 18% atradās audžuģimenēs, 4459 bērni jeb 67% atradās aizbildnībā, bet 1037 bērni jeb 15% – aprūpes iestādē. Salīdzinoši: 2016.gadā audžuģimenēs atradās 1193 bērni jeb 17% no visiem ārpusģimenes aprūpē nonākušajiem, aizbildnībā – 4548 bērni jeb 65%, savukārt iestādēs – 1216 bērni jeb 18%.

“Tās ir ļoti pozitīvas tendences, kas liecina, ka gan inspekcijas darbs, gan nozarē kopumā veiktās izmaiņas sāk dot pozitīvus rezultātus. Bāriņtiesas aktīvāk meklē iespējas rast bez ģimenes palikušiem bērniem ģimenisku vidi, attīsta audžuģimeņu kustību savā novadā, arī sabiedrība un mediji arvien enerģiskāk iesaistās atbalsta sniegšanā bērniem krīzes situācijā,” uzsver VBTAI priekšniece Marianna Dreja.

Inspekcijā norāda, ka pērn tā aktīvi uzraudzīja bāriņtiesu darbu, rosinot meklēt iespējas nodrošināt ģimenisku vidi ārpusģimenes aprūpē esošajiem bērniem, sniedza metodiskos ieteikumus, kā arī nodrošināja dažādus atbalsta un izglītojošos pakalpojumus aizbildņiem un audžuģimenēm.

Aizvadītajā gadā inspekcija nodrošināja arī dažādus atbalsta pasākumus audžuģimenēm un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem – psihologu konsultācijas, atbalsta grupas, salidojumi un citas aktivitātes.

2017.gadā apmācīti 95 potenciālie audžuvecāki, savukārt audžuģimeņu pilnveides programmā apmācīti 183 audžuvecāki, kuriem jau ir piešķirts audžuģimenes statuss.

Inspekcijā uzsver, ka arī šogad viena no tās darbības prioritātēm ir bāriņtiesas darbības izvērtēšana deinstitucionalizācijas kontekstā, vērtējot, vai tiek darīts viss iespējamais, lai krīzes situācijā nonākušam bērnam nodrošinātu ģimenisku vidi.